معبد دریا https://poldesigners.com/%d9%85%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7/ معبد دریا

 معبد دریا

سال عکاسی : 2012

مکان : شمال ایران-گیلان-انزلی

عکاس: کوروش کلهر

سالهای زیادی مردمانی را دیده ام که گناهانشان را زیر پای خود گذاشته و از پله ها بالا میروند و دعا میکنند.

* یک قایق ماهیگیری فرسوده و کنار ساحل زیر چند درخت در حال پوسیدن است.

برای خرید عکس معبد دریا از کوروش کلهر می توانید از طریق جدول زیر و کلیک بر روی دکمه ی خرید , اقدام نمایید.

PLAN

Number

minutes

Price

Price for 1 minute

نام عکس :معبد دریا

30-25

سایز

فقط دانلود 

500000تومان

دانلود و چاپ 

1500000تومان

نام عکس :معبد دریا

45-30

سایز

فقط دانلود 

800000تومان

دانلود و چاپ 

2000000تومان

نام عکس :معبد دریا

50-75

سایز

فقط دانلود 

1200000تومان

دانلود و چاپ 

3000000تومان

عضویت طراحان