عادل قاسمی

دکوراسیون و طراحی معماری عادل قاسمی

سلام
من عادل قاسمی هستم مهندس سازه و همچنین طراح داخلی و نما مسلط به نرم افزارهای 3dmax vray و revit
اینجانب طی سالها تجربه عمرانی در کارگاه ها ی ساختمانی و پیوند آن با شاخه ای از معماری که بصورت مقدماتی و پیشرفته دوره های آن را گذراندم توانستم در پروژه های طراحی در کنار رعایت اصول معماری نکات اجرایی را کاملا رعایت کنم تا کارفرمایان عزیز در روند اجرا به مشکلی برنخورند.زمینه حرفه ای کار من در زمینه طراحی نما و داخلی و محوطه با نرم افزار 3dmax vray میباشد.
پیشاپیش از همکاری با شما بسیار خوشحالم.

پکیج طراحی عادل قاسمیAccounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

طراحی کابینت

مدرن

2000000

دو میلیون تومان

حداکثر تعامل طراح و کارفرما

4 بار حق ویرایش کارفرما در پروسه طراحی

ارسال فایل اصلی اتوکد و تریدی مکس

ارایه تعداد رندرهای کافی 

مشاوره تخصصی در خرید مصالح اجرائی

طراحی کابینت

کلاسیک

نئوکلاسیک

3000000

سه میلیون تومان

حداکثر تعامل طراح و کارفرما

4 بار حق ویرایش کارفرما در پروسه طراحی

ارسال فایل اصلی اتوکد و تریدی مکس

ارایه تعداد رندرهای کافی 

مشاوره تخصصی در خرید مصالح اجرائی

طراحی داخلی

مسکونی

سبک مدرن

85000

هشتاد و پنج هزار تومان

تعرفه هر متر مربع طراحی

حداکثر تعامل طراح و کارفرما

4 بار حق ویرایش کارفرما در پروسه طراحی

ارسال فایل اصلی اتوکد و تریدی مکس

ارایه تعداد رندرهای کافی 

مشاوره تخصصی در خرید مصالح اجرائی

طراحی داخلی

مسکونی

کلاسیک , نئوکلاسیک

95000

نود و پنج هزار تومان

تعرفه هر متر مربع طراحی

حداکثر تعامل طراح و کارفرما

4 بار حق ویرایش کارفرما در پروسه طراحی

ارسال فایل اصلی اتوکد و تریدی مکس

ارایه تعداد رندرهای کافی 

مشاوره تخصصی در خرید مصالح اجرائیAccounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

طراحی داخلی

اداری , تجاری

سبک مدرن

120000

صد و بیست هزار تومان

تعرفه هر متر مربع طراحی

حداکثر تعامل طراح و کارفرما

4 بار حق ویرایش کارفرما در پروسه طراحی

ارسال فایل اصلی اتوکد و تریدی مکس

ارایه تعداد رندرهای کافی 

مشاوره تخصصی در خرید مصالح اجرائی

طراحی داخلی

اداری تجاری

نئوکلاسیک , کلاسیک

130000

صد و سی هزار تومان

تعرفه هر متر مربع طراحی

حداکثر تعامل طراح و کارفرما

4 بار حق ویرایش کارفرما در پروسه طراحی

ارسال فایل اصلی اتوکد و تریدی مکس

ارایه تعداد رندرهای کافی 

مشاوره تخصصی در خرید مصالح اجرائی

طراحی نما

مسکونی

سبک مدرن

80000

هشتاد و پنج هزار تومان

تعرفه هر متر مربع طراحی

حداکثر تعامل طراح و کارفرما

4 بار حق ویرایش کارفرما در پروسه طراحی

ارسال فایل اصلی اتوکد و تریدی مکس

ارایه تعداد رندرهای کافی 

مشاوره تخصصی در خرید مصالح اجرائی

طراحی نما

مسکونی

کلاسیک , نئوکلاسیک

90000

نود و پنج هزار تومان

تعرفه هر متر مربع طراحی

حداکثر تعامل طراح و کارفرما

4 بار حق ویرایش کارفرما در پروسه طراحی

ارسال فایل اصلی اتوکد و تریدی مکس

ارایه تعداد رندرهای کافی 

مشاوره تخصصی در خرید مصالح اجرائی
Accounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

طراحی نما

اداری , تجاری

سبک مدرن

120000

صد و بیست هزار تومان

تعرفه هر متر مربع طراحی

حداکثر تعامل طراح و کارفرما

4بار حق ویرایش کارفرما در پروسه طراحی

ارسال فایل اصلی اتوکد و تریدی مکس

ارایه تعداد رندرهای کافی

مشاوره تخصصی در خرید مصالح اجرائی

طراحی نما

اداری تجاری

نئوکلاسیک , کلاسیک

130000

صد و سی هزار تومان

تعرفه هر متر مربع طراحی

حداکثر تعامل طراح و کارفرما

4 بار حق ویرایش کارفرما در پروسه طراحی

ارسال فایل اصلی اتوکد و تریدی مکس

ارایه تعداد رندرهای کافی 

مشاوره تخصصی در خرید مصالح اجرائی

طراحی محوطه80000

هشتاد و پنج هزار تومان

تعرفه هر متر مربع طراحی

حداکثر تعامل طراح و کارفرما

4 بار حق ویرایش کارفرما در پروسه طراحی

ارسال فایل اصلی اتوکد و تریدی مکس

ارایه تعداد رندرهای کافی

مشاوره تخصصی در خرید مصالح اجرائی

طراحی

صفر تا صد پروژه

120000

صد و بیست هزار تومان

تعرفه هر متر مربع طراحی

حداکثر تعامل طراح و کارفرما

4 بار حق ویرایش کارفرما در پروسه طراحی

ارسال فایل اصلی اتوکد و تریدی مکس

ارایه تعداد رندرهای کافی 

مشاوره تخصصی در خرید مصالح اجرائی
Accounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

طراحی

سرویس بهداشتی

سبک مدرن 

کمتر از 20 مترمربع

3000000

سه میلیون تومان

حداکثر تعامل طراح و کارفرما

4 بار حق ویرایش کارفرما در پروسه طراحی

ارسال فایل اصلی اتوکد و تریدی مکس

ارایه تعداد رندرهای کافی 

مشاوره تخصصی در خرید مصالح اجرائی

طراحی

سرویس بهداشتی

سبک کلاسیک 

کمتر از 20 مترمربع

4000000

چهار میلیون تومان

حداکثر تعامل طراح و کارفرما

4 بار حق ویرایش کارفرما در پروسه طراحی

ارسال فایل اصلی اتوکد و تریدی مکس

ارایه تعداد رندرهای کافی 

مشاوره تخصصی در خرید مصالح اجرائی

طراحی

سرویس بهداشتی

سبک مدرن 

بیشتر از 20 مترمربع

5000000

پنج میلیون تومان

حداکثر تعامل طراح و کارفرما

4 بار حق ویرایش کارفرما در پروسه طراحی

ارسال فایل اصلی اتوکد و تریدی مکس

ارایه تعداد رندرهای کافی

مشاوره تخصصی در خرید مصالح اجرائی

طراحی

سرویس بهداشتی

سبک کلاسیک 

بیشتر از 20 مترمربع

7000000

هفت میلیون تومان

حداکثر تعامل طراح و کارفرما

4 بار حق ویرایش کارفرما در پروسه طراحی

ارسال فایل اصلی اتوکد و تریدی مکس

ارایه تعداد رندرهای کافی 

مشاوره تخصصی در خرید مصالح اجرائیAccounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

طراحی

Tv Wall

سبک مدرن

3000000

سه میلیون تومان

حداکثر تعامل طراح و کارفرما

3 بار حق ویرایش کارفرما در پروسه طراحی

ارسال فایل اصلی اتوکد و تریدی مکس

ارایه تعداد رندرهای کافی

مشاوره تخصصی در خرید مصالح اجرائی

طراحی

Tv Wall

سبک کلاسیک

5000000

پنج میلیون تومان

حداکثر تعامل طراح و کارفرما

3 بار حق ویرایش کارفرما در پروسه طراحی

ارسال فایل اصلی اتوکد و تریدی مکس

ارایه تعداد رندرهای کافی 

مشاوره تخصصی در خرید مصالح اجرائی

توضیحات

توضیحات:
۱.نظارت و اجرای پروژه بصورت مدیریت پیمان هم توسط بنده انجام میشود که طبق عرف قرارداهای دولتی و خصوصی برای مدیریت پیمان ۲۰درصد از کل مبلغ برآورد پروژه میباشد که با هماهنگی مشاور این سایت بصورت مجزا مبلغ و نحوه پرداخت محاسبه میگردد.
۳.طراحی پروژه های دولتی و شهرک و پارک و شهر بازی, قراداد قیمت پروژه با توافق کارفرما و طراح میباشد و شامل قیمت بسته های ذکر شده نمیباشد و مبلغ و نحوه پرداخت با هماهنگی مشاور این سایت محاسبه میگردد.
۴.درصورتی که پروژه خارج از استان مازندران باشد تنها در صورت نیاز از پروژه بازدید میشود وهمچنین هزینه ایاب ذهاب و مسکن بصورت توافقی بعهده کارفرما است.

عضویت طراحان