علیرضا طالبی

کارشناس معماری

پکیج طراحی علیرضا طالبی :

تعرفه های طراحی علیرضا طالبی بر اساس متراژ مورد طراحی شما محاسبه خواهد شد و بعد از انتخاب پکیج مورد نظر و ورود به صفحه ی محصول , متراژ مورد طراحی خود را وارد خواهید کرد.

در تمامی پیکج ها رندرهای سه بعدی کافی از تمام زوایای مورد طراحی و همچنین نقشه های اجرایی دقیق تحویل کارفرما خواهد شد .

طبق الگوریتم پل , کافرما در طول روند طراحی تعاملی سازنده با طراح خواهد داشت و کاملا در مسیر طراحی قرار خواهد گرفت , مطمینا نتیجه ی طراحی طبق سلیقه کارفرما و خلاقیت طراح خواهد بود در عین حال امکان سه بار ویرایش در طول پروژه برای کارفرما فراهم است .

طراحی داخلی

تجاری

110000

صد و ده هزار تومان

تعرفه متر مربع طراحی

3بار ویرایش در پروسه طراحی

تحویل 15 روز کاری

طراحی داخلی

اداری

90000

نود هزار تومان

تعرفه متر مربع طراحی

3بار ویرایش در پروسه طراحی

تحویل 15 روز کاری

طراحی داخلی

مسکونی  مدرن

60000

شصت هزار تومان

تعرفه متر مربع طراحی

3بار ویرایش در پروسه طراحی

تحویل 15 روز کاریAccounts

Free Trial

طراحی داخلی

مسکونی کلاسیک نئوکلاسیک

80000

هشتاد هزار تومان

تعرفه متر مربع طراحی

3بار ویرایش در پروسه طراحی

تحویل 15 روز کاری

طراحی نما

مدرن

40000

چهل هزار تومان

تعرفه متر مربع طراحی

3بار ویرایش در پروسه طراحی

تحویل 15 روز کاری

طراحی نما

کلاسیک

60000

شصت هزار تومان

تعرفه متر مربع طراحی

3بار ویرایش در پروسه طراحی

تحویل 15 روز کاری

عضویت طراحان