امیر نیازی ( طراح گرافیک )

رزومه امیر نیازی

 • ساکن استانبول ترکیه
  تحصیلات : لیسانس
  17 سال سابقه کار در زمینه طراحی گرافیک و نشر کتاب
  مسئول طراحی آژانس تبلیغاتی ASPRO REKLAM استانبول
  مسئول طراحی و مسئول روابط خارجی شرکت ART REKLAM استانبول
  همکاری با انتشاران LUNA و KUZEY ISIGI انکارا در زمینه طراحی جلد
  مدیر مسئول انتشارات سایه سار خرد (95)
  مدیر مسئول کانون آگهی و تبلیغات روزن (94)

پکیج طراحی های امیر نیازی

طراحی منو رستوران و کافه

3600

سه میلیون و ششصد دهزار تومان

تعداد صفحات حداکثر3

ارایه 3 اتود اولیه

رصد رقبای برند دارد

تحویل7 روز کاری

صفحات اضافی از 300 هزار تومان محاسبه خواهد شد .


طراحی جلد کتاب

4.200

چهار میلیون و دویست هزارتومان

ساختار و شکل کلی جلد کتاب

ارایه 3 اتود اولیه

رصد رقبای برند دارد

تحویل 14 روز کاری

ویرایش مجاز 3 بار


طراحی کارت ویزیت

0.5

نیم میلیون تومان

ارایه 3 اتود اولیه

ویرایش مجاز 3 بار

رصد رقبای برند دارد

تحویل 7 روز کاری

Accounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Your Text

طراحی ست اداری کامل

3600

سه میلیون و ششصد هزارتومان

ارایه 3 اتود اولیه

کارت ویزیت , سربرگ , پاکت نامه و دو مورد دیگر تبلیغاتی به انتخاب کارفرما

ویرایش مجاز 3 بار

رصد رقبای برند دارد

اعلام رنگ سازمانی دارد

تحویل 14 روز کاری

طراحی کاتالوگ

6

چهار میلیون تومان

ارایه 3 اتود اولیه 

ویرایش مجاز 5 بار

رصد رقبای برند دارد

تحویل 14 روز کاری

ساختار کلی کاتالوگ و حداکثرشش صفحه داخلی

تعرفه صفحه اضافی 

150 هزار تومان

طراحی لوگو

8.500

هشت میلیون و پانصدهزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

ویرایش مجاز 3 بار

رصد رقبای برند دارد

اعلام رنگ سازمانی دارد

تحویل 14 روز کاری


طراحی اینفوگرافیک

(گرافیک اطلاع رسانی )

1200000

یک میلیون و دویست هزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

ویرایش مجاز 3 بار

رصد رقبای برند دارد 

تحویل 15 روز کاری


ساختارکلی وطراحی اطلاعات به صورت نمودار و تصویر

تعرفه یک مورد طراحی

طراحی بروشور

2400000

دو میلیون و چهارصدهزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

ویرایش مجاز 3 بار

رصد رقبای برند دارد 

تحویل 15 روز کاری


تک برگ

دو رو 

3 صفحه

Accounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

Sub-domains

طراحی بسته بندی واحد برای یک محصول

4200000

چهار میلیون و دویست هزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

ویرایش مجاز 3 بار

رصد رقبای برند دارد 

تحویل 15 روز کاری

اعلام رنگ سازمانی داردطراحی بسته بندی کارتن مادر

1500000

یک میلیون و پانصدهزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

ویرایش مجاز 3 بار

رصد رقبای برند دارد 

تحویل 15 روز کاری

اعلام رنگ سازمانی دارد

کارتن اصلی(مادر)

بسته بندی 6 تایی _12تایی-...


طراحی یونیفورم کلی بسته بندی برای انواع محصولات

7200000

هفت میلیون و دویست هزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

ویرایش مجاز 3 بار

رصد رقبای برند دارد 

تحویل 15 روز کاری

اعلام رنگ سازمانی دارد

شامل جعبه های مقوایی یا یا پاکتی یا ظروف فلزی

نمایش 3 مورد

طراحی پوستر

5100000

پنج میلیون و صد هزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

ویرایش مجاز 3 بار

رصد رقبای برند دارد 

تحویل 15 روز کاری


در سایز سفارشی کارفرما


طراحی پیکتوگرام

1500000

یک میلیون و پانصد هزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

ویرایش مجاز 3 بار

رصد رقبای برند دارد 

تحویل 15 روز کاری

مجموعه ی ده عددی

طراحی تبلیغات بدنه اتوبوس

4800000

چهار میلیون و هشتصد هزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

ویرایش مجاز 3 بار

رصد رقبای برند دارد 

تحویل 15 روز کاری
Accounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

طراحی تبلیغات محیطی مانند بیلبرد و عرشه پل

4200000

چهارمیلیون و دویست هزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

ویرایش مجاز 3 بار


رصد رقبای برند دارد 

تحویل 15 روز کاری


طراحی استند

2100000

دومیلیون و صد هزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

ویرایش مجاز 3 بار

رصد رقبای برند دارد 

تحویل 15 روز کاریطراحی گرافیک سردر فروشگاه ها و موسسات

3600000

سه میلیون و ششصد هزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

ویرایش مجاز 3 بار

رصد رقبای برند دارد 

تحویل 15 روز کاری


طراحی هنگلر یا دنگلر

1500000

یک میلیون و پانصدهزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

ویرایش مجاز 3 بار

رصد رقبای برند دارد 

تحویل 15 روز کاری

ابزار اطلاع رسانی که در فروشگا ها از سقف آویزان می شود .

طراحی وابلر

1200000

یک میلیون و دویست هزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

ویرایش مجاز 3 بار

تحویل 15 روز کاری

ابزار اطلاع رسانی که در فروشگها به قفسه یا طبقه فروشگاه ها متصل می شود و با حرکت در اثر جریان هوا و یا عبور افراد نظر خریداران را جلب میکند .

طراحی استیکر

1200000

یک میلیون و دویست هزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

ویرایش مجاز 3 بار

ویرایش مجاز 3 بار

تحویل 15 روز کاری

برچسب اطلاع رسانی برای چسباندن روی شیشه یا کفAccounts

Free Trial

Projects

SSL

طراحی شلف تاکر

600000

ششصد هزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

ویرایش مجاز 3 بار

تحویل 15 روز کاری

ابزار اطلاع رسانی برای نصب در عرض طبقات

طراحی بالتینگ

1500000

یک میلیون و پانصد هزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

ویرایش مجاز 3 بار

تحویل 15 روز کاری

ابزار اطلاع رسانی ریسه ای

طراحی تقویم دیواری تک برگ سالیانه

3000000

سه میلیون تومان

ارایه 3 اتود اولیه

ویرایش مجاز 3 بار

تحویل 15 روز کاری

تک برگ

طراحی تقویم دیواری فصلی

4200000

چهار میلیون و دویست هزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

ویرایش مجاز 3 بار

تحویل 15 روز کاری

پنج صفحه

جلد و چهار فصل

طراحی تقویم دیواری ماهیانه

6600000

شش میلیون و ششصد هزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

ویرایش مجاز 3 بار

تحویل 15 روز کاری

13برگ

طراحی تقویم رومیزی ماهیانه

3000000

سه میلیون تومان

ارایه 3 اتود اولیه

ویرایش مجاز 3 بار

تحویل 15 روز کاری

13برگAccounts

Free Trial

Projects

SSL

طراحی دفترچه راهنمای محصول

1200000

یک میلیون و دویست هزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

ویرایش مجاز 3 بار

تحویل 15 روز کاری

تعرفه برای ده صفحه داخلی می باشد , باید از صفحه ی خرید تعداد صفحات داخلی را انتخاب و تعرفه مربوط را مشاهده کنید . 

طراحی یونیفورم و قالب کلی شبکه های اجتماعی

3600000

سه میلیون و ششصد هزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

ویرایش مجاز 3 بار

تحویل 15 روز کاری

تعرفه برای یک شبکه اجتماعی می باشد , شما در صفحه ی خرید , می توایند تعداد شبکه ی درخواستی را انتخاب و تعرفه را مشاهده فرمایید . 

طراحی کارت 

(عروسی , تبریک , اعتباری )

1800000

یک میلیون و هشتصد هزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

ویرایش مجاز 3 بار

تحویل 15 روز کاری


طراحی انواع گواهینامه 

(دپیلم, کارت ضمانت , کارت گارانتی)

1800000

یک میلیون و هشتصدهزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

ویرایش مجاز 3 بار

تحویل 15 روز کاری
Accounts

Free Trial

Projects

SSL

طراحی لوح فشرده 

2400000

دو میلیون و چهارصد هزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

ویرایش مجاز 3 بار

تحویل 15 روز کاری

شامل رو و پشت جلد و حلقه ی سی دی 

بازسازی لوگو

4200000

چهارمیلیون و دویست هزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

ویرایش مجاز 3 بار

تحویل 15 روز کاری


عضویت طراحان