آرمیتا خلیلی

کارشناس ارتباط تصویری

پکیج طراحی آرمیتا خلیلیAccounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

Sub-domains

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

طراحی لوگو ترکیبی

پکیج استاندارد 

15000000

پانزده میلیون تومان

طراحی لوگو تایپ فارسی و لاتین و تصویری

ارایه 2 اتود برای هر بخش

امکان ویرایش تا 3 مرحله

رصد رقبای برند

طراحی از پایه با توجه به شخصیت برند 

طراحی خلاق و ایده محور

ارایه کانسپت اولیه و داینامیک لوگو

تحویل فایل لایه باز در فرمت های ai-psd-pdf-png

تعیین کدهای رنگی برای کاربرد چاپی و نمایش دیجیتال 

تحویل در 20 روز کاری

در صورت سفارش , طراحی ست اداری شامل : کارت ویزیت پاکت نامه و سربرگ رایگان می باشد . 

طراحی لوگو ترکیبی

پکیج پیشرفته 

26000000

بیست و شش میلیون تومان

طراحی لوگو تایپ فارسی و لاتین و تصویری

ارایه 3 اتود برای هر بخش

امکان ویرایش تا 4 مرحله

رصد رقبای برند

طراحی از پایه با توجه به شخصیت برند 

طراحی خلاق و ایده محور

ارایه کانسپت اولیه و داینامیک لوگو

تحویل فایل لایه باز در فرمت های ai-psd-pdf-png

تعیین کدهای رنگی برای کاربرد چاپی و نمایش دیجیتال 

تحویل در 20 روز کاری

در صورت سفارش , طراحی ست اداری شامل : کارت ویزیت پاکت نامه و سربرگ رایگان می باشد . Accounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

Sub-domains

Your Text

Your Text

Your Text

طراحی لوگو تایپ

پکیج استاندارد 

6000000

ششمیلیون تومان

طراحی لوگو تایپ فارسی یا لاتین(به انتخاب کارفرما)

(طراحی نشانه نوشته به زبان دیگر هر مورد 60 درصد از قیمت پایه )

ارایه 2 اتود برای هر بخش

امکان ویرایش تا 2 مرحله

رصد رقبای برند

طراحی از پایه با توجه به شخصیت برند 

طراحی خلاق و ایده محور

ارایه کانسپت اولیه و داینامیک لوگو

تحویل فایل لایه باز در فرمت های ai-psd-pdf-png

تعیین کدهای رنگی برای کاربرد چاپی و نمایش دیجیتال 

تحویل در 15 روز کاری

طراحی لوگو تایپ

پکیج پیشرفته 

12000000

دوازده میلیون تومان

طراحی لوگو تایپ فارسی یا لاتین(به انتخاب کارفرما)

(طراحی نشانه نوشته به زبان دیگر هر مورد 60 درصد از قیمت پایه )

ارایه 3 اتود برای هر بخش

امکان ویرایش تا 3 مرحله

رصد رقبای برند

طراحی از پایه با توجه به شخصیت برند 

طراحی خلاق و ایده محور

ارایه کانسپت اولیه و داینامیک لوگو

تحویل فایل لایه باز در فرمت های ai-psd-pdf-png

تعیین کدهای رنگی برای کاربرد چاپی و نمایش دیجیتال 

تحویل در 15روز کاریFree Trial

Projects

SSL

Domains

Sub-domains

Your Text

Your Text

Your Text

طراحی لوگو تصویری(مونوگرام)

پکیج استاندارد 

5000000

پنج میلیون تومان

ارایه 2 اتود برای هر بخش

امکان ویرایش تا 1 مرحله

رصد رقبای برند

طراحی از پایه با توجه به شخصیت برند

ارایه کانسپت اولیه 

تحویل فایل لایه باز در فرمت های ai-psd-pdf-png

تعیین کدهای رنگی برای کاربرد چاپی و نمایش دیجیتال 

تحویل در 15 روز کاری

طراحی لوگو تصویری (مونوگرام)

پکیج پیشرفته 

10000000

ده میلیون تومان

ارایه 3 اتود برای هر بخش

امکان ویرایش تا 2 مرحله

رصد رقبای برند

طراحی از پایه با توجه به شخصیت برند

ارایه کانسپت اولیه

تحویل فایل لایه باز در فرمت های ai-psd-pdf-png

تعیین کدهای رنگی برای کاربرد چاپی و نمایش دیجیتال 

تحویل در 20 روز کاریFree Trial

Free Trial

Projects

Domains

Sub-domains

Your Text

Your Text

Your Text

طراحی ست اداری کامل

پکیج استاندارد 

3000000

سه میلیون تومان

شامل کارت ویزیت , پاکت نامه , فولدر

ارایه1  اتود برای هر بخش

امکان ویرایش تا 2 مرحله

طراحی از پایه با توجه به شخصیت برند

طراحی خلاق و ایده محور

تحویل فایل لایه باز در فرمت های ai-psd-pdf-png

تعیین کدهای رنگی برای کاربرد چاپی و نمایش دیجیتال 

تحویل در 10 روز کاری

طراحی ست اداری

پکیج پیشرفته 

5000000

پنج میلیون تومان

شامل کارت ویزیت , سربرگ , پاکت نامه , فولدر , اعلام رنگ سازمانی

ارایه 2 اتود برای هر بخش

امکان ویرایش تا 2 مرحله

طراحی از پایه با توجه به شخصیت برند

طراحی خلاق و ایده محور

تحویل فایل لایه باز در فرمت های ai-psd-pdf-png

تعیین کدهای رنگی برای کاربرد چاپی و نمایش دیجیتال 

تحویل در 10 روز کاریFree Trial

Free Trial

Projects

Domains

Sub-domains

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

طراحی پیکتوگرام 

مجموعه 3 عددی

4000000

سه میلیون تومان

ایده پردازی و ساخت یک مجموعه 3 عددی پیکتوگرام کاربردی

ارایه1  اتود برای هر بخش

امکان ویرایش تا 2 مرحله

طراحی از پایه با توجه به شخصیت برند

طراحی خلاق و ایده محور

تحویل فایل لایه باز در فرمت های ai-psd-pdf-png

تعیین کدهای رنگی برای کاربرد چاپی و نمایش دیجیتال 

تحویل در 10 روز کاری

طراحی پیکتوگرام اضافی در ساختار کلی هر مورد 30 درصد قیمت پایه

طراحی پیکتوگرام 

مجموعه 5 عددی

8000000

پنج میلیون تومان

ایده پردازی و ساخت یک مجموعه 5 عددی پیکتوگرام کاربردی

ارایه 2 اتود برای هر بخش

امکان ویرایش تا 2 مرحله

طراحی از پایه با توجه به شخصیت برند

طراحی خلاق و ایده محور

تحویل فایل لایه باز در فرمت های ai-psd-pdf-png

تعیین کدهای رنگی برای کاربرد چاپی و نمایش دیجیتال 

تحویل در 15 روز کاری

طراحی پیکتوگرام اضافی در ساختار کلی هر مورد 30 درصد قیمت پایه

تولید محتوای شبکه های اجتماعی

طراحی پست یا استوری تک فریم

(1 مورد)

1000000

یک میلیون تومان

طراحی خلاق و اختصاصی

لحاظ نکات فنی

ارایه 2 اتود اولیه

امکان ویرایش تا 1 بار

تحویل فایل لایه باز در فرمت های ai-psd-pdf-png

تحویل در 15 روز کاریFree Trial

Free Trial

Projects

Your Text

Your Text

تولید محتوای شبکه های اجتماعی

طراحی هایلایت استوری

(1 مورد)

1000000

یک میلیون تومان

طراحی خلاق و اختصاصی

لحاظ نکات فنی

ارایه 2 اتود اولیه

امکان ویرایش تا 1 بار

تحویل فایل لایه باز در فرمت های ai-psd-pdf-png

تحویل در 10 روز کاری

تولید محتوای شبکه های اجتماعی

طراحی یونیفورم کلی پست و استوری


5000000

پنج میلیون تومان

طراحی خلاق و اختصاصی

لحاظ نکات فنی

ارایه 2 اتود اولیه

امکان ویرایش تا 1 بار

تحویل فایل لایه باز در فرمت های ai-psd-pdf-png

تحویل در 15 روز کاری

طراحی گرافیک رستوران و کافه

 طراحی اختصاصی قالب منو


2000000

دو میلیون تومان

طراحی خلاق و اختصاصی

طراحی با در نظر گرفتن هویت برند و محیط شما و رعایت نکات فنی

ارایه 2 اتود اولیه

امکان ویرایش تا 1 بار

تحویل فایل لایه باز در فرمت های ai-psd-pdf-png مناسب چاپ و نمایش دیجیتال

تحویل در 5روز کاری

طراحی گرافیک رستوران و کافه

طراحی منو رستوران

( صفحه ای)


1500000

یک میلیون وپانصد هزار  تومان

طراحی خلاق و اختصاصی-قالب آماده

طراحی با در نظر گرفتن هویت برند و محیط شما و رعایت نکات فنی

ارایه 2 اتود اولیه

امکان ویرایش تا 1 بار

تحویل فایل لایه باز در فرمت های ai-psd-pdf-png مناسب چاپ و نمایش دیجیتال

تحویل در 15 روز کاری

طراحی گرافیک رستوران و کافه

طراحی منوعکس دار رستوران

( صفحه ای)


2000000

دومیلیون تومان

طراحی خلاق و اختصاصی

طراحی با در نظر گرفتن هویت برند و محیط شما و رعایت نکات فنی

ارایه 2 اتود اولیه

امکان ویرایش تا 1 بار

تحویل فایل لایه باز در فرمت های ai-psd-pdf-png مناسب چاپ و نمایش دیجیتال

تحویل در 15 روز کاریFree Trial

Free Trial

Projects

Your Text

Your Text

طراحی گرافیک رستوران و کافه

طراحی لیوان بیرون بر


2000000

دومیلیون تومان

طراحی خلاق و اختصاصی

طراحی با در نظر گرفتن هویت برند و محیط شما و رعایت نکات فنی

ارایه 2 اتود اولیه

امکان ویرایش تا 1 بار

تحویل فایل لایه باز در فرمت های ai-psd-pdf-png مناسب چاپ و نمایش دیجیتال

تحویل در 10 روز کاری

طراحی پوستر تبلیغاتی


10000000

ده میلیون تومان

طراحی ایده و استراتژیک تبلیغات

ارایه 3 اتود اولیه

امکان ویرایش تا 3 بار


طراحی پوستر های مفهومی , متن محور و تصویری با انواع موضوعات آموزشی , تبلیغاتی , فرهنگی 

طراحی مناسب برای اطلاع رسانی و خلاق و ایده محور

طراحی با حفظ هویت بصری و شخصیت برند 

رعایت نکات فنی چاپو تحویل فایل مناسب چاپ و نمایش دیجیتال

طراحی ساک و کیسه تبلیغاتی 

پکیج پیشرفته

5000000

پنج میلیون  تومان

طراحی بسته بندی خلاق و اختصاصی و قابل اجرا

طراحی گرافیک ساک یا کیسه تبلیغاتی

ارایه 2 اتود اولیه

امکان ویرایش تا 2 بار

طراحی اختصاصی و خلاق و ایده محور

طراحی با حفظ هویت بصری و شخصیت برند - رعایت نکات فنی چاپ و تحویل فایل چاپی در فرمت دلخواه 

تحویل در 15 روز کاری

طراحی ساک و کیسه تبلیغاتی 

پکیج استاندارد

2000000

دومیلیون تومان

طراحی گرافیکی بسته بندی روی قالب آماده

طراحی گرافیک ساک یا کیسه تبلیغاتی

ارایه 2 اتود اولیه

امکان ویرایش تا 1 بار

طراحی اختصاصی و خلاق و ایده محور

طراحی با حفظ هویت بصری و شخصیت برند - رعایت نکات فنی چاپ و تحویل فایل چاپی در فرمت دلخواه 

تحویل در 15 روز کاریFree Trial

Free Trial

Projects

Your Text

Your Text

Your Text

طراحی یونیفرم و بسته بندی محصولات

8000000

هشت میلیون تومان

طراحی بسته بندی خلاق , اختصاصی و قابل اجرا

ارایه 2 اتود اولیه

امکان ویرایش تا 2 بار

تحلیل ویژگی بسته بندی رقبا 

طراحی اختصاصی و طراحی هلاق و ایده محور -طراحی با حفظ هویت بصری و شخصیت برند - رعایت نکات فنی چاپ و تحویل فایل چاپی در فرمت دلخواه 

تحویل در 15 روز کاری

طراحی بسته بندی یک محصول

4000000

چهار میلیون تومان

طراحی گرافیک بسته بندی روی قالب آماده

ارایه 2 اتود اولیه

امکان ویرایش تا 2 بار

تحلیل ویژگی بسته بندی رقبا 

طراحی اختصاصی و طراحی هلاق و ایده محور -طراحی با حفظ هویت بصری و شخصیت برند - رعایت نکات فنی چاپ و تحویل فایل چاپی در فرمت دلخواه 

تحویل در 15 روز کاری


طراحی یونیفورم و طراحی لیبل

4000000

چهار میلیون  تومان

طراحی یونیفورم لیبل اختصاصی و قابل اجرا

ارایه 2 اتود اولیه

امکان ویرایش تا 2 بار

طراحی اختصاصی و خلاق و ایده محور

طراحی با حفظ هویت بصری و شخصیت برند - رعایت نکات فنی چاپ و تحویل فایل چاپی در فرمت دلخواه 

تحویل در 15 روز کاری


طراحی لیبل محصول 

2000000

دومیلیون تومان

طراحی گرافیکی لیبل روی قالب آماده

ارایه 2 اتود اولیه

امکان ویرایش تا 2 بار

طراحی اختصاصی و خلاق و ایده محور

طراحی با حفظ هویت بصری و شخصیت برند - رعایت نکات فنی چاپ و تحویل فایل چاپی در فرمت دلخواه 

تحویل در 15 روز کاریFree Trial

Projects

Your Text

Your Text

Your Text

طراحی کاتالوگ

طراحی ساختار و شخصیت کلی کاتالوگ

8000000

هشت میلیون تومان

برندهایی که هویت بصری کاملی ندارند , لازم است در ابتدا سفارش طراحی یونیفورم و ساختار کاتالوگ را ثبت کنند . سپس از طریق طراحی صفحه های داخلی کاتالوگ  اقدام کنند .

ارایه 2 اتود اولیه

امکان ویرایش تا 2 بار

تحویل در 15 روز کاری

طراحی کاتالوگ

طراحی صفحه های داخلی کاتالوگ

200000

دویست هزار تومان

تعرفه هر صفحه

برندهایی که هویت بصری کاملی ندارند , لازم است در ابتدا سفارش طراحی یونیفورم و ساختار کاتالوگ را ثبت کنند . سپس از طریق طراحی صفحه های داخلی کاتالوگ و جلد کاتالوگ اقدام کنند .

صفحه آرایی و تعیین گاید لاین های صفحه داخلی

طراحی بر اساس شخصیت برند . طراحی خلاق و ایده محور

استفاده خلاق از یونیفورم از پیش طراحی شده

دسته بندی و اجرای منظم هر صفحه

رعایت نکات فنی چاپ و تحویل فایل لایه باز مناسب چاپ

در صورت نیاز به طراحی متفاوت هر صفحه بر اساس تعرفه بروشور محاسبه می شود .  

ارایه 1 اتود اولیه

امکان ویرایش تا 1 بار

تحویل در 15 روز کاری

طراحی کاتالوگ

طراحی جلد کاتالوگ

4000000

چهار میلیون  تومان

طراحی پشت , رو , عطف

-------------

طراحی بر اساس شخصیت برند 

استفاده از هویت بصری برند 

طراحی خلاق و ایده محور

رعایت نکات فنی چاپ

هزینه تصویر سازی , عکاسی , تایپوگرافی و موارد این چنینی برای طراحی به صورت مجزا محاسبه میگردد. 

( در صورت اینکه برند دارای هویت بصری باشد , ثبت سفارش ساختار و شخصیت کلی کاتالوگ نیاز نیست و طراحی جلد کاتالوگ ثبت شود و همچنین برای طراحی صفحات داخلی کاتالوگ ,طراحی صفحه های داخلی کاتالوگ را ثبت فرمایید . . 

ارایه 2 اتود اولیه

امکان ویرایش تا 2 بار

تحویل در 15 روز کاریFree Trial

Projects

Your Text

طراحی بروشور

طراحی بروشور تک برگ , دو رو , دو یا سه برگ , و سه لت 

4000000

چهار میلیون تومان

ارایه 2 اتود اولیه

امکان ویرایش تا 2 بار

طراحی بر اساس شخصیت برند

استفاده از هویت بصری برند

طراحی خلاق و ایده محور

طراحی هماهنگ و منسجم

دسته بندی و اجرای منظم هر صفحه

رعایت نکات فنی چاپ

تحویل فایل لایه باز مناسب چاپ

هزینه تصویرسازی , عکاسی , تایپوگرافی و موارد این چنینی برای طراحی به صورت مجزا محاسبه می شود . 

تحویل در 15 روز کاری

طراحی بروشور

طراحی بروشور تا هشت صفحه 


1000000

یک میلیون تومان

تعرفه هر صفحه

ارایه 2 اتود اولیه

امکان ویرایش تا 2 بار

طراحی بر اساس شخصیت برند

استفاده از هویت بصری برند

طراحی خلاق و ایده محور

طراحی هماهنگ و منسجم

دسته بندی و اجرای منظم هر صفحه

رعایت نکات فنی چاپ

تحویل فایل لایه باز مناسب چاپ

هزینه تصویرسازی , عکاسی , تایپوگرافی و موارد این چنینی برای طراحی به صورت مجزا محاسبه می شود . 

تحویل در 15 روز کاری

طراحی بروشور

طراحی بروشور بیشتر از 8 صفحه 

800000

هشتصد هزار  تومان

تعرفه هر صفحه

ارایه 2 اتود اولیه

امکان ویرایش تا 2 بار

طراحی بر اساس شخصیت برند

استفاده از هویت بصری برند

طراحی خلاق و ایده محور

طراحی هماهنگ و منسجم

دسته بندی و اجرای منظم هر صفحه

رعایت نکات فنی چاپ

تحویل فایل لایه باز مناسب چاپ

هزینه تصویرسازی , عکاسی , تایپوگرافی و موارد این چنینی برای طراحی به صورت مجزا محاسبه می شود . 

تحویل در 15 روز کاریProjects

Projects

Your Text

طراحی تبلیغات محیطی

مانند بیلبرد , عرشه پل و ...

10000000

ده میلیون تومان

ارایه 2 اتود اولیه

امکان ویرایش تا 1 بار


طراحی مفهومی , متن محور , تصویری با انواع موضوعات آموزشی , تبلیغاتی , فرهنگی

طراحی ایده و استراتژی تبلیغات

طراحی با در نظر گرفتن ایده و کانسپت مارکتینگ برند

طراحی اطلاع رسانی و طراحی با حفظ هویت بصری و شخصیت برند 

رعایت نکات فنی و تحویل فایل مناسب چاپ و نمایش دیجیتالی

تحویل در 15 روز کاری

طراحی تبلیغات محیطی


مانند استرابورد , استند و موارد مشابه 

5000000

پنج میلیون تومان

ارایه 2 اتود اولیه

امکان ویرایش تا 1 بار

طراحی با در نظر گرفتن ایده و کانسپت مارکتینگ برند

طراحی مناسب قابل استفاده در استندهای چاپی برای اطلاع رسانی متن محور

طراحی با حفظ هویت بصری و شخصیت برند

رعایت نکات فنی و تحویل فایل مناسب چاپ و نمایش دیجیتالی

تحویل در 15 روز کاری

طراحی تبلیغات محیطی

لایت باکس

5000000

پنج میلیون تومان

ارایه 2 اتود اولیه

امکان ویرایش تا 1 بار

طراحی با در نظر گرفتن ایده و کانسپت مارکتینگ برند

طراحی با حفظ هویت بصری و شخصیت برند

طراحی مناسب برای اطلع رسانی

رعایت نکات فنی و تحویل فایل مناسب چاپ و نمایش دیجیتالی

تحویل در 15 روز کاریProjects

Projects

Your Text

عضویت طراحان