عکس پروفایل طراحی لوگو (بنفشه باقی زاده)

بنفشه باقی زاده 

طراح ارشد گرافیک

از سال 1385 و با آغاز تحصیلات آکادمیک، فعالیت حرفه ای خود را نیز آغاز کردم و با اشخاص حقیقی و حقوقی بسیاری از طراحی اتود اولیه تا اجرا و نظارت چاپ همکاری داشته ام . دارای همسر و یک فرزند هستم و از ویژگی های بارز شخصیت من، عشق به خانواده ، فعالیت حرفه ای و یادگیری مداوم است. همچنین از خلق آثار هنری بسیار لذت می برم و در حال حاضر به صورت تخصصی در زمینه طراحی لوگو ، هویت بصری و بسته بندی های تجاری، فعالیت می نمایم و در کنار آنها طراحی سایر اقلام تبلیغاتی نظیر بروشور، کاتالوگ، ست اداری و غیره را نیز انجام می دهم..

پکیج طراحی بنفشه باقی زاده


طراحی لوگو

بنفشه باقی زاده


تعداد اتود اولیه

تعداد ویرایش

اعلام رنگ سازمانی

رصد رقبای برند

تعداد رنگ پیشنهادی

فرمت فایل اصلی

مدت تحویل - روز کاری

موکاپ لوگو

تعامل با کارفرما


پکیج اقتصادی

950000

نهصد و پنجاه هزار تومان

1

2

1

pdf-png

10

حداکثر تعامل با کارفرما

پکیج استاندارد

2850000

دو میلیون و هشتصد و پنجاه هزار تومان

2

4

2

pdf-png-jpg

15

1

حداکثر تعامل با کارفرما

پکیج پیشرفته

4850000

چهار میلیون و هشتصد و پنجاه هزار تومان

3

6

4

pdf-png-jpg-ai

20

3

حداکثر تعامل با کارفرما


بازسازی لوگو

بنفشه باقی زاده


تعداد اتود اولیه

تعداد ویرایش

اعلام رنگ سازمانی

رصد رقبای برند

تعداد رنگ پیشنهادی

فرمت فایل اصلی

مدت تحویل - روز کاری

موکاپ لوگو

تعامل با کارفرما


پکیج اقتصادی

650000

ششصد و پنجاه هزار تومان

1

2

1

pdf-png

10

حداکثر تعامل با کارفرما

پکیج استاندارد

1850000

دو میلیون و هشتصد و پنجاه هزار تومان

2

4

2

pdf-png-jpg


15

1

حداکثر تعامل با کارفرما

پکیج پیشرفته

2850000

چهار میلیون و هشتصد و پنجاه هزار تومان

3

6

4

pdf-png-jpg-ai


20

3

حداکثر تعامل با کارفرماAccounts

Free Trial

Projects

Projects

SSL

SSL

طراحی ست اداری

8000000

هشت میلیون  تومان

3 اتود

3 بار ویرایش در پروسه طراحی

ارائه فایل لایه باز و فرمت های 

ai-jpg-png-pdf


حداکثر ثعامل با کارفرما

تحویل تا 25روز کاری


طراحی هویت بصری

2500000

دو میلیون و پانصد هزارتومان

3 اتود

3 بار ویرایش در پروسه طراحی

ارائه فایل لایه باز و فرمت های 

ai-jpg-png-pdf


حداکثر ثعامل با کارفرما

تحویل تا 20روز کاری


طراحی تراکت یا فلایر

1500000

یک میلیون و پانصد هزار تومان

3 اتود

3 بار ویرایش در پروسه طراحی

ارائه فایل لایه باز و فرمت های 

ai-jpg-png-pdf


حداکثر ثعامل با کارفرما

تحویل تا 5روز کاری


طراحی بروشور یا کاتالوگ

(تعرفه هر صفحه)

600000

 ششصد هزار تومان

(تعرفه هر صفحه)

3 اتود اولیه

3 بار ویرایش در پروسه طراحی

ارائه فایل لایه باز و فرمت های 

ai-jpg-png-pdf


حداکثر ثعامل با کارفرما

تحویل تا 15-25روز کاری

تعرفه طراحی کمتر از 8 صفحه , 600 هزار تومان و برای کاتالوگ های بیشتر از 8 صفحه , 400 هزار تومان می باشد . همچنین برای بروشور تعداد لت درخواستی را انتخاب فرمایید.Accounts

Free Trial

Projects

Projects

SSL

طراحی منو کافه رستوران

2800000

دو میلیون و هشتصد هزار  تومان

3 اتود

3 بار ویرایش در پروسه طراحی

ارائه فایل لایه باز و فرمت های 

ai-jpg-png-pdf


حداکثر ثعامل با کارفرما

تحویل تا 10 روز کاری

طراحی لوح فشرده و جلد

1500000

یک میلیون و پانصد هزارتومان

3 اتود

3 بار ویرایش در پروسه طراحی

ارائه فایل لایه باز و فرمت های 

ai-jpg-png-pdf


حداکثر ثعامل با کارفرما

تحویل تا 7 روز کاری

طراحی کارت دعوت , تبریک , عروسی

1800000

یک میلیون و هشتصد هزار تومان

3 اتود

3 بار ویرایش در پروسه طراحی

ارائه فایل لایه باز و فرمت های 

ai-jpg-png-pdf


حداکثر ثعامل با کارفرما

تحویل تا 5روز کاری


طراحی بسته بندی برای یک محصول

بنفشه باقی زاده


تعداد اتود اولیه

تعداد ویرایش

رصد رقبای برند

تعداد رنگ پیشنهادی

فرمت فایل اصلی

مدت تحویل - روز کاری

تعامل با کارفرماپکیج اقتصادی

2500000

دو میلیون و پانصدهزار تومان

1

2

1

pdf-

10

حداکثر تعامل با کارفرما

اجرا طرح در ابعادی دیگر 30 درصد قیمت پایه می باشد

پکیج استاندارد

3500000

سه میلیون و پانصد  هزار تومان

2

4

2

pdf-png-jpg


15

حداکثر تعامل با کارفرما

اجرا طرح در ابعادی دیگر 30 درصد قیمت پایه می باشد

پکیج پیشرفته

6500000

شش میلیون و پانصد  هزار تومان

3

6

4

pdf-png-jpg-ai


20

حداکثر تعامل با کارفرما

اجرا طرح در ابعادی دیگر 30 درصد قیمت پایه می باشد


طراحی لیبل یک محصول

بنفشه باقی زاده


تعداد اتود اولیه

تعداد ویرایش

رصد رقبای برند

تعداد رنگ پیشنهادی

فرمت فایل اصلی

مدت تحویل - روز کاری

تعامل با کارفرماپکیج اقتصادی

1500000

یک میلیون و پانصدهزار تومان

1

2

1

pdf-

10

حداکثر تعامل با کارفرما

اجرا طرح در ابعادی دیگر 30 درصد قیمت پایه می باشد

پکیج استاندارد

2500000

دو میلیون و پانصد  هزار تومان

2

4

2

pdf-png-jpg


15

حداکثر تعامل با کارفرما

اجرا طرح در ابعادی دیگر 30 درصد قیمت پایه می باشد

پکیج پیشرفته

4500000

چهار میلیون و پانصد  هزار تومان

3

6

3

pdf-png-jpg-ai


20

حداکثر تعامل با کارفرما

اجرا طرح در ابعادی دیگر 30 درصد قیمت پایه می باشد

طراحی ساک تبلیغاتی 

3500000

سه میلیون و پانصد هزار تومان

3 اتود

3 بار ویرایش در پروسه طراحی

pdf


حداکثر ثعامل با کارفرما

تحویل تا 10روز کاری

3 رنگ پیشنهادی

رصد رقبای برند دارد Accounts

Free Trial

Projects

Projects

SSL

SSL

SSL

طراحی کارتن مادر برای یک محصول

2500000

دو میلیون و پانصد هزار  تومان

2 اتود

3 بار ویرایش در پروسه طراحی

Tif-pdf


حداکثر ثعامل با کارفرما

تحویل تا 10 روز کاری

2 رنگ پیشنهادی

رصد رقبای برند ندارد

طراحی پوستر

4200000

چهار میلیون و دویست هزارتومان

3 اتود

3 بار ویرایش در پروسه طراحی

pdf


حداکثر ثعامل با کارفرما

تحویل تا 7 روز کاری

3 رنگ پیشنهادی

رصد رقبای برند دارد 

طراحی لفاف یا بسته بندی کاغذی

1200000

یک میلیون و دویست هزار تومان

3 اتود

2 بار ویرایش در پروسه طراحی

-pdf


حداکثر ثعامل با کارفرما

تحویل تا 10روز کاری

3 رنگ پیشنهادی

رصد رقبای برند ندارد

طراحی ساختار کلی سررسید

3500000

سه میلیون و پانصد هزار تومان

3 اتود

2 بار ویرایش در پروسه طراحی

-pdf


حداکثر ثعامل با کارفرما

تحویل تا 15روز کاری

3 رنگ پیشنهادی

رصد رقبای برند ندارد

طراحی تقویم تک برگ سالیانه

2200000

دومیلیون و دویست هزار تومان

3 اتود

2 بار ویرایش در پروسه طراحی

pdf


حداکثر ثعامل با کارفرما

تحویل تا 5روز کاری

3 رنگ پیشنهادی

رصد رقبای برند نداردAccounts

Free Trial

Projects

Projects

SSL

SSL

SSL

طراحی تقویم رومیزی ماهانه با جلد در 13 برگ - پایه ای

5500000

پنج میلیون و پانصد هزار  تومان

2 اتود

2 بار ویرایش در پروسه طراحی

-pdf


حداکثر ثعامل با کارفرما

تحویل تا 10 روز کاری

3 رنگ پیشنهادی

رصد رقبای برند ندارد

طراحی تقویم دیواری فصلی با جلد در 5 برگ

3200000

سمیلیون و دویست هزارتومان

3 اتود

2 بار ویرایش در پروسه طراحی

pdf


حداکثر ثعامل با کارفرما

تحویل تا 7 روز کاری

3 رنگ پیشنهادی

رصد رقبای برند ندارد

طراحی تقویم دیواری ماهانه با جلد 13 برگ

5500000

پنج میلیون و دویست هزار تومان

3 اتود

2 بار ویرایش در پروسه طراحی

-pdf


حداکثر ثعامل با کارفرما

تحویل تا 12 روز کاری

3 رنگ پیشنهادی

رصد رقبای برند ندارد

طراحی تابلو سردرب فروشگاه 

2500000

دو میلیون و پانصد هزار تومان

3 اتود

2 بار ویرایش در پروسه طراحی

pdf


حداکثر ثعامل با کارفرما

تحویل تا 10 روز کاری

3 رنگ پیشنهادی

رصد رقبای برند داردAccounts

Free Trial

Projects

Projects

SSL

SSL

SSL

طراحی بدنه اتوبوس  

5500000

پنج میلیون و پانصد هزار  تومان

3 اتود

2 بار ویرایش در پروسه طراحی

-pdf


حداکثر ثعامل با کارفرما

تحویل تا 10 روز کاری

3 رنگ پیشنهادی

رصد رقبای برند دارد

طراحی بیلبورد 

4500000

چهار میلیون و پانصد هزارتومان

3 اتود

2 بار ویرایش در پروسه طراحی

pdf


حداکثر ثعامل با کارفرما

تحویل تا 15 روز کاری

3 رنگ پیشنهادی

رصد رقبای برند دارد

طراحی استرابرد , استند , لمپ پست

3000000

سه میلیون تومان

3 اتود

2 بار ویرایش در پروسه طراحی

-pdf


حداکثر ثعامل با کارفرما

تحویل تا 15روز کاری

3 رنگ پیشنهادی

رصد رقبای برند دارد

طراحی تابلو سردرب فروشگاه 

2500000

دو میلیون و پانصد هزار تومان

3 اتود

2 بار ویرایش در پروسه طراحی

pdf


حداکثر ثعامل با کارفرما

تحویل تا 10 روز کاری

3 رنگ پیشنهادی

رصد رقبای برند داردAccounts

Free Trial

Projects

Projects

SSL

SSL

SSL

طراحی بدنه اتوبوس  

5500000

پنج میلیون و پانصد هزار  تومان

3 اتود

2 بار ویرایش در پروسه طراحی

-pdf


حداکثر ثعامل با کارفرما

تحویل تا 10 روز کاری

3 رنگ پیشنهادی

رصد رقبای برند دارد

طراحی بیلبورد 

4500000

چهار میلیون و پانصد هزارتومان

3 اتود

2 بار ویرایش در پروسه طراحی

pdf


حداکثر ثعامل با کارفرما

تحویل تا 15 روز کاری

3 رنگ پیشنهادی

رصد رقبای برند دارد

طراحی استرابرد , استند , لمپ پست

3000000

سه میلیون تومان

3 اتود

2 بار ویرایش در پروسه طراحی

-pdf


حداکثر ثعامل با کارفرما

تحویل تا 15روز کاری

3 رنگ پیشنهادی

رصد رقبای برند دارد

طراحی استیکر

1000000

یک میلیون تومان

3 اتود

2 بار ویرایش در پروسه طراحی

pdf-tif

حداکثر ثعامل با کارفرما

تحویل تا 7 روز کاری

2رنگ پیشنهادی

رصد رقبای برند ندارد

طراحی شلف تاکر 

1500000

یک میلیون و پانصد هزار تومان

3 اتود

2 بار ویرایش در پروسه طراحی

pdf-tif

حداکثر ثعامل با کارفرما

تحویل تا 10 روز کاری

2رنگ پیشنهادی

رصد رقبای برند نداردAccounts

Free Trial

Projects

Projects

SSL

SSL

SSL

طراحی بانتینگ

1000000

یک میلیون تومان

3 اتود

2 بار ویرایش در پروسه طراحی

pdf-tif

حداکثر ثعامل با کارفرما

تحویل تا 10 روز کاری

2رنگ پیشنهادی

رصد رقبای برند ندارد

طراحی هنگر یا دنگلر 

1500000

یک میلیون و پانصد هزار تومان

3 اتود

2 بار ویرایش در پروسه طراحی

pdf-tif

حداکثر ثعامل با کارفرما

تحویل تا 15 روز کاری

2رنگ پیشنهادی

رصد رقبای برند ندارد

طراحی وابلر

1500000

یک میلیون و پانصد هزار تومان

3 اتود

2 بار ویرایش در پروسه طراحی

pdf-tif

حداکثر ثعامل با کارفرما

تحویل تا 15روز کاری

2رنگ پیشنهادی

رصد رقبای برند ندارد

طراحی پست برای شبکه های اجتماعی

1000000

یک میلیون تومان

3 اتود

2 بار ویرایش در پروسه طراحی

pdf-tif

حداکثر ثعامل با کارفرما

تحویل تا 7 روز کاری

2رنگ پیشنهادی

رصد رقبای برند نداردAccounts

Free Trial

Projects

Projects

SSL

SSL

SSL

طراحی استوری برای شبکه های اجتماعی

1000000

یک میلیون تومان

3 اتود

2 بار ویرایش در پروسه طراحی

pdf-tif

حداکثر ثعامل با کارفرما

تحویل تا 7روز کاری

2رنگ پیشنهادی

رصد رقبای برند ندارد

پرسش وپاسخ

آیا فایل اصلی و در اختیار من می گذارید؟
بله قطعا، چون شما در قبالش هزینه کرده اید و حق مسلم شماست که فایل ها رو به صورت لایه باز و فرمت های مورد نیازتون تحویل بگیرید.

اگر طراحی شما بعد از چند اتود مورد تایید نبود، طراحی جدید انجام می شود ؟

بله حتما، فقط مبلغ 20 درصد از ارزش کار به مبلغ  اضافه شده و همچنین زمان تحویل نیز افزایش خواهد یافت.

آیا در طراحی های شما امضای طراح لحاظ می شود؟

در صورت لزوم با  تایید کارفرما و در محل مورد تایید کارفرما

عضویت طراحان