طراحی گرافیک

دنیا کاظمی

کارشناس گرافیک 

متخصص طراحی لیبل , ست اداری , کارت ویزیت , سربرگ , انواع منو کافه رستوران , ماگ و لیوان کاغذی

با بیش از 5 سال سابقه طراحی و آشنایی کامل با چاپ محصولات

پکیج طراحی دنیا کاظمیAccounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Your Text

طراحی

کارت ویزیت

500000

پانصد هزار تومان

3 اتود اولیه

4 بار ویرایش

تحویل 5 روز کاری

در فرمت های قابل چاپ

برای دریافت فایل لایه باز , 15 درصد مبلغ قرارداد باید بیشتر پرداخت کنید . 

حداکثر تعامل با کارفرما


طراحی

سربرگ A4

400000

چهارصد هزار تومان

3 اتود اولیه

4 بار ویرایش

تحویل 5 روز کاری

در فرمت های قابل چاپ

برای دریافت فایل لایه باز , 15 درصد مبلغ قرارداد باید بیشتر پرداخت کنید . 

حداکثر تعامل با کارفرما


طراحی

سربرگ A5

300000

سیصد هزار تومان

3 اتود اولیه

4 بار ویرایش

تحویل 5 روز کاری

در فرمت های قابل چاپ

برای دریافت فایل لایه باز , 15 درصد مبلغ قرارداد باید بیشتر پرداخت کنید . 

حداکثر تعامل با کارفرما


طراحی

ست اداری

900000

نهصد هزار تومان

3 اتود اولیه

4 بار ویرایش

تحویل 10 روز کاری

در فرمت های قابل چاپ

برای دریافت فایل لایه باز , 15 درصد مبلغ قرارداد باید بیشتر پرداخت کنید . 

حداکثر تعامل با کارفرما

شامل سربرگ , پاکت نامه , کارت ویزیت و دو مورد تبلیغاتی دیگر به انتخاب کارفرماAccounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

طراحی

 تراکت تبلیغاتی

700000

هفتصد هزار تومان

3 اتود اولیه

4 بار ویرایش

تحویل 7 روز کاری

در فرمت های قابل چاپ

برای دریافت فایل لایه باز , 15 درصد مبلغ قرارداد باید بیشتر پرداخت کنید . 

حداکثر تعامل با کارفرما

طراحی

تقویم رومیزی

900000

نهصد هزار تومان

3 اتود اولیه

4 بار ویرایش

تحویل 15روز کاری

در فرمت های قابل چاپ

برای دریافت فایل لایه باز , 15 درصد مبلغ قرارداد باید بیشتر پرداخت کنید . 

حداکثر تعامل با کارفرما

طراحی

منو کافه رستوران

800000

هشتصدهزار تومان

3 اتود اولیه

4 بار ویرایش

تحویل 7 روز کاری

در فرمت های قابل چاپ

برای دریافت فایل لایه باز , 15 درصد مبلغ قرارداد باید بیشتر پرداخت کنید . 

حداکثر تعامل با کارفرما

طراحی

استند و بنر

900000

نهصدهزار تومان

3 اتود اولیه

4 بار ویرایش

تحویل 10 روز کاری

در فرمت های قابل چاپ

برای دریافت فایل لایه باز , 15 درصد مبلغ قرارداد باید بیشتر پرداخت کنید . 

حداکثر تعامل با کارفرماAccounts

Free Trial

Projects

SSL

Your Text

طراحی

ساک خرید

700000

هفتصد هزار تومان

3 اتود اولیه

4 بار ویرایش

برای دریافت فایل لایه باز , 15 درصد مبلغ قرارداد باید بیشتر پرداخت کنید . 

حداکثر تعامل با کارفرما

تحویل 5 روز کاری

در فرمت های قابل چاپ

طراحی

جعبه دستمال کاغذی

700000

هفتصد هزار تومان

3 اتود اولیه

4 بار ویرایش

برای دریافت فایل لایه باز , 15 درصد مبلغ قرارداد باید بیشتر پرداخت کنید . 

حداکثر تعامل با کارفرما

تحویل 5 روز کاری

در فرمت های قابل چاپ

طراحی

لیبل

500000

پانصد هزار تومان

3 اتود اولیه

4 بار ویرایش

برای دریافت فایل لایه باز , 15 درصد مبلغ قرارداد باید بیشتر پرداخت کنید . 

حداکثر تعامل با کارفرما

تحویل 5 روز کاری

در فرمت های قابل چاپ

طراحی

لیوان کاغذی

400000

چهارصد هزار تومان

3 اتود اولیه

4 بار ویرایش

برای دریافت فایل لایه باز , 15 درصد مبلغ قرارداد باید بیشتر پرداخت کنید . 

حداکثر تعامل با کارفرما

تحویل 5 روز کاری

در فرمت های قابل چاپAccounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

طراحی

ماگ

300000

سیصد هزار تومان

3 اتود اولیه

4 بار ویرایش

برای دریافت فایل لایه باز , 15 درصد مبلغ قرارداد باید بیشتر پرداخت کنید . 

حداکثر تعامل با کارفرما

تحویل 3 روز کاری

در فرمت های قابل چاپ

طراحی

پک استوری

5 عدد

500000

پانصد هزار تومان

3 اتود اولیه

4 بار ویرایش

برای دریافت فایل لایه باز , 15 درصد مبلغ قرارداد باید بیشتر پرداخت کنید . 

حداکثر تعامل با کارفرما

تحویل 5 روز کاری

در فرمت های قابل چاپ

طراحی

تک پست اینیستاگرام

200000

دویست هزار تومان

3 اتود اولیه

4 بار ویرایش

برای دریافت فایل لایه باز , 15 درصد مبلغ قرارداد باید بیشتر پرداخت کنید . 

حداکثر تعامل با کارفرما

تحویل 3 روز کاری

در فرمت های قابل چاپ

طراحی

پک اینیستاگرام

6 قالب پست و 6 عدد هایلایت

800000

هشتصد هزار تومان

3 اتود اولیه

4 بار ویرایش

برای دریافت فایل لایه باز , 15 درصد مبلغ قرارداد باید بیشتر پرداخت کنید . 

حداکثر تعامل با کارفرما

تحویل 7 روز کاری

در فرمت های قابل چاپ

عضویت طراحان