الهام اسکندری 

کارشناس ارشد معماری بایونیک

تعرفه های طراحی الهام اسکندری بر اساس متراژ مورد طراحی شما محاسبه خواهد شد و بعد از انتخاب پکیج مورد نظر و ورود به صفحه ی محصول , متراژ مورد طراحی خود را وارد خواهید کرد.

در تمامی پیکج ها رندرهای سه بعدی کافی از تمام زوایای مورد طراحی و همچنین نقشه های اجرایی دقیق تحویل کارفرما خواهد شد .

طبق الگوریتم پل , کافرما در طول روند طراحی تعاملی سازنده با طراح خواهد داشت و کاملا در مسیر طراحی قرار خواهد گرفت , مطمینا نتیجه ی طراحی طبق سلیقه کارفرما و خلاقیت طراح خواهد بود در عین حال امکان سه بار ویرایش برای کارفرما فراهم است .

طراحی داخلی

110000

صد و ده هزار تومان

مترمربع طراحی

3 بار ویرایش

تحویل 15 روز کاری

طراحی نما

40000

50000

چهل هزار تومان

مترمربع طراحی

3 بار ویرایش

تحویل 15 روز کاریAccounts

Your Text

طراحی بام سبز

50000

پنجاه هزار تومان

مترمربع طراحی

3 بار ویرایش

تحویل 15 روز کاری

عضویت طراحان