فرنوش نادریان

کارشناس ارشد معماری

پکیج طراحی فرنوش نادریان 

تعرفه طراحی بر اساس متر مربع طراحی می باشد پس در هنگام خرید در کادر خالی متراژ را وارد فرمایید.

تحویل پروژه 12 روز کاری می باشد .

پشتیبانی پل ناظر تمامی مراحل قرارداد و روند طراحی می باشد . نگران نباشید و قرارداد خود را نهایی کنید . پل ضامن تعهدات طراح و کارفرماست.

طراحی نما

40000

36000

مترمربع طراحی

تحویل 12 روز کاریAccounts

طراحی داخلی مسکونی

کلاسیک و نئو کلاسیگ

80000

72000

مترمربع طراحی

تحویل 12 روز کاری

طراحی داخلی مسکونی

سبک مدرن

60000

54000

مترمربع طراحی

تحویل 12 روز کاری

طراحی داخلی

اداری و درمانی

100000

90000

مترمربع طراحی

تحویل 12 روز کاری

طراحی داخلی تجاری

200000

180000

مترمربع طراحی

تحویل 12 روز کاری

عضویت طراحان