فاطمه حاضری

فاطمه حاضری

طراحی سیاه قلم , ذغال و کنته , مداد رنگی و آبرنگ

پکیج طراحی فاطمه حاضریAccounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

طراحی چهره

سیاه قلم -آبرنگ

سایز A4


335000 

دویست و بیست هزار تومان

سایز A3


385000 

دویست و پنجاه هزار تومان

سایز A2


485000 

سیصد و بیست هزار تومان

سایز 70*50


545000 

دویست و بیست هزار تومان

مدت زمان آماده ارسال

12 

روز کاری

تعرفه ها برای سفارش طراحی تک چهره می باشد و هر چهره اضافی در کادر ,چهل  هزار تومان افزایش تعرفه خواهد داشت. برای انتخاب دقیق از طریق دکمه ی ثبت سفارش در زیر , وارد صفحه محصول شوید . 

طراحی چهره

مداد رنگی

سایز A4


335000 

سیصد هزار تومان

سایز A3


435000 

سیصد و پنجاه هزار تومان

سایز A2


535000 

چهارصد و چهل هزار تومان


مدت زمان آماده ارسال

12 

روز کاری

تعرفه ها برای سفارش طراحی تک چهره می باشد و هر چهره اضافی در کادر ,چهل  هزار تومان افزایش تعرفه خواهد داشت. برای انتخاب دقیق از طریق دکمه ی ثبت سفارش در زیر , وارد صفحه محصول شوید . 

عضویت طراحان