فاطمه کلائی دارابی طراحی لوگو (فاطمه کلائی دارابی)

فاطمه کلائی دارابی

طراح لوگو

پکیج طراحی فاطمه کلائی دارابی


پکیج طراحی لوگو 

فاطمه کلائی دارابی

اتودهای اولیه

تعداد ویرایش

اعلام رنگ سازمانی

موکاپ لوگو

تعامل با کارفرما

تعداد رنگ پیشنهادی

فرمت فایل های تحویلی

مدت زمان تحویل روز کاری

اکونومی (اقتصادی)

500000

پانصد هزار تومان

2

0

1

png -pdf

2

استاندارد

1000000

یک میلیون تومان

3

1

2

png pdf jpg

2

پیشرفته(پرو)

2000000

دو میلیون تومان

5

3

4

png-pdf-jpg-cdr

3

عضویت طراحان