فاطمه رضاییان

طراحی محوطه ,روف گاردن و نمای ساختمان ها 

پکیج طراحی فاطمه رضاییان را مشاهده کنید و با انتخاب دکمه خرید , سفارش طراحی خود را ثبت کنید .

تعرفه ها بر اساس مترمربع طراحی می باشد .

تحویل پروژه 20 روز کاری می باشد

پشتیبانی پل ناظر روند قرارداد و طراحی شماست . نگران نباشید و سفارش خود را ثبت کنید .Accounts

Free Trial

طراحی نما

35000

هر متر مربع

تحویل 20 روزی کاری

به همراه تمام نقشه های اجرایی و نورپردازی

طراحی محوطه و روف گاردن

20000

هر متر مربع

تحویل 20 روز کاری

به همراه تمام نقشه های اجرایی

عضویت طراحان