فروغ سیدی

کارشناس معماری

طراح پروژه های لوکس 

پکیج طراحی فروغ سیدی

تعرفه های طراحی فروغ سیدی بر اساس متراژ مورد طراحی شما محاسبه خواهد شد و بعد از انتخاب پکیج مورد نظر و ورود به صفحه ی محصول , متراژ مورد طراحی خود را وارد خواهید کرد.

در تمامی پیکج ها رندرهای سه بعدی کافی از تمام زوایای مورد طراحی و همچنین نقشه های اجرایی دقیق تحویل کارفرما خواهد شد .

طبق الگوریتم پل , کارفرما در طول روند طراحی تعاملی سازنده با طراح خواهد داشت و کاملا در مسیر طراحی قرار خواهد گرفت , مطمینا نتیجه ی طراحی طبق سلیقه کارفرما و خلاقیت طراح خواهد بود در عین حال امکان سه بار ویرایش در پروسه طراحی  برای کارفرما فراهم است .

طراحی داخلی

مسکونی

مدرن

60000

شصت هزار تومان


تعرفه هرمتر مربع طراحی

حداکثر تعامل قبل از طراحی

امکان 3 بار ویرایش در طول طراحی

مدت تحویل پروژه از 3 تا 30روز کاری 

(وابسته به حجم پروژه)

طراحی داخلی

مسکونی

کلاسیک

80000

هشتاد هزار تومان


تعرفه هرمتر مربع طراحی

حداکثر تعامل قبل از طراحی

امکان 3 بار ویرایش در طول طراحی

مدت تحویل پروژه از 3 تا 30روز کاری 

(وابسته به حجم پروژه)

طراحی داخلی

اداری

تجاری

خدماتی

90000

نودهزار تومان


تعرفه هرمتر مربع طراحی

حداکثر تعامل قبل از طراحی

امکان 3 بار ویرایش در طول طراحی

مدت تحویل پروژه از 3 تا 30روز کاری 

(وابسته به حجم پروژه)Accounts

Free Trial

Projects

طراحی محوطه

لند اسکیپ

روف گاردن

100000

صد هزار تومانتعرفه هرمتر مربع طراحی

حداکثر تعامل قبل از طراحی

امکان 3 بار ویرایش در طول طراحی

مدت تحویل پروژه از 3 تا 30روز کاری 

(وابسته به حجم پروژه)

طراحی نما

مدرن

100000

صد هزار تومانتعرفه هرمتر مربع طراحی

حداکثر تعامل قبل از طراحی

امکان 3 بار ویرایش در طول طراحی

مدت تحویل پروژه از 3 تا 30روز کاری 

(وابسته به حجم پروژه)

طراحی پلان

30000

سی هزار تومان


تعرفه هرمتر مربع طراحی

حداکثر تعامل قبل از طراحی

امکان 3 بار ویرایش در طول طراحی

مدت تحویل پروژه از 3 تا 30روز کاری 

(وابسته به حجم پروژه)

طراحی ویلا

آپارتمان

از صفر تا صد

100000

صد هزار تومانتعرفه هرمتر مربع طراحی

حداکثر تعامل قبل از طراحی

امکان 3 بار ویرایش در طول طراحی

مدت تحویل پروژه از 3 تا 30روز کاری 

(وابسته به حجم پروژه)

عضویت طراحان