غزاله جعفریان - معمار و طراحی دکوراسیون و پروژه های لوکس معماری

سلام غزاله هستم متولد 1375 در حال تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد هستم و همسرم مدرک دکتری معماری دارد دفتر معماری در شهرکرد داریم ولی طراحی هایی برای شهرهای مختلف انجام داده ایم.

پکیج تعرفه غزاله جعفریان

  • بازدید در استانهای چهارمحال و بختیاری، اصفهان، تهران
  • مدت زمان تحویل 10 تا 21 روز

طراحی داخلی مسکونی

سبک مدرن

60000

شصت هزار تومان

تعرفه متر مربع طراحی

مدت زمان تحویل 

10 الی 20 روز کاری

رندرهای کافی و نقشه های کامل اجراییAccounts

Free Trial

طراحی داخلی مسکونی

سبک کلاسیک

80000

هشتاد هزار تومان

تعرفه متر مربع طراحی

مدت زمان تحویل 

10 الی 20 روز کاری

رندرهای کافی و نقشه های کامل اجرایی

طراحی داخلی مسکونی

سبک نئوکلاسیک

90000

نود هزار تومان

تعرفه متر مربع طراحی

مدت زمان تحویل 

10 الی 20 روز کاری

رندرهای کافی و نقشه های کامل اجرایی

طراحی داخلی

 تجاری اداری

سبک مدرن

100000

صد هزار تومان

تعرفه متر مربع طراحی

مدت زمان تحویل 

10 الی 20 روز کاری

رندرهای کافی و نقشه های کامل اجرایی

طراحی داخلی

 تجاری اداری

سبک نئوکلاسیک و کلاسیک

120000

صد و بیست هزار تومان

تعرفه متر مربع طراحی

مدت زمان تحویل 

10 الی 20 روز کاری

رندرهای کافی و نقشه های کامل اجرایی


طراحی نما مسکونی

سبک مدرن

60000

شصت هزار تومان

تعرفه متر مربع طراحی

مدت زمان تحویل 

10 الی 20 روز کاری

رندرهای کافی و نقشه های کامل اجراییAccounts

Free Trial

طراحی نما مسکونی

سبک کلاسیک

70000

هفتاد هزار تومان

تعرفه متر مربع طراحی

مدت زمان تحویل 

10 الی 20 روز کاری

رندرهای کافی و نقشه های کامل اجرایی

طراحی نما مسکونی

سبک نئوکلاسیک

85000

هشتاد و پنج هزار تومان

تعرفه متر مربع طراحی

مدت زمان تحویل 

10 الی 20 روز کاری

رندرهای کافی و نقشه های کامل اجرایی

طراحی نما

 تجاری اداری

سبک مدرن

110000

صد وده هزار تومان

تعرفه متر مربع طراحی

مدت زمان تحویل 

10 الی 20 روز کاری

رندرهای کافی و نقشه های کامل اجرایی

طراحی نما

 تجاری اداری

سبک نئوکلاسیک و کلاسیک

120000

صد و بیست هزار تومان

تعرفه متر مربع طراحی

مدت زمان تحویل 

10 الی 20 روز کاری

رندرهای کافی و نقشه های کامل اجرایی


ساخت

انیمیشن

12000

دوازده هزار تومان

تعرفه متر مربع طراحی

مدت زمان تحویل 

10 الی 20 روز کاری

مدت زمان : معرفی کامل پروژهAccounts

Free Trial

طراحی روف گاردن و محوطه 

50000

پنجاه هزار تومان

تعرفه متر مربع طراحی

مدت زمان تحویل 

10 الی 20 روز کاری

رندرهای کافی و نقشه های کامل اجرایی

طراحی پلان

40000

چهل هزار تومان

تعرفه متر مربع طراحی

مدت زمان تحویل 

10 الی 20 روز کاری

رندرهای کافی و نقشه های کامل اجرایی

طراحی

0 تا 100

پروژه

80000

هشتاد هزار تومان

تعرفه متر مربع طراحی

مدت زمان تحویل 

10 الی 20 روز کاری

رندرهای کافی و نقشه های کامل اجرایی

طراحی 

آشپزخانه 

مدرن 

1400000

یک میلیون و چهارصد هزار تومان


مدت زمان تحویل 

10 الی 20 روز کاری

رندرهای کافی و نقشه های کامل اجرایی


طراحی 

آشپزخانه 

کلاسیک

2500000

دو میلیون و پانصد هزار تومان


مدت زمان تحویل 

10 الی 20 روز کاری

مدت زمان : معرفی کامل پروژهAccounts

Free Trial

طراحی 

آشپزخانه 

نئوکلاسیک

2000000

دو میلیون تومان


مدت زمان تحویل 

10 الی 20 روز کاری

رندرهای کافی و نقشه های کامل اجرایی

طراحی

سرویس بهداشتی مدرن

3500000

سه میلیون و پانصد هزار تومان


مدت زمان تحویل 

10 الی 20 روز کاری

رندرهای کافی و نقشه های کامل اجرایی

طراحی 

سرویس بهداشتی کلاسیک

5500000

پنج میلیون و پانصد هزار تومان


مدت زمان تحویل 

10 الی 20 روز کاری

رندرهای کافی و نقشه های کامل اجرایی
Accounts

Free Trial

طراحی

Tv wall

مدرن

1500000

یک میلیون و پانصد هزار تومان


مدت زمان تحویل 

10 الی 20 روز کاری

رندرهای کافی و نقشه های کامل اجرایی

طراحی 

Tv wall

کلاسیک

3500000

سه میلیون و پانصد هزار تومان


مدت زمان تحویل 

10 الی 20 روز کاری

رندرهای کافی و نقشه های کامل اجرایی

عضویت طراحان