غزاله جعفریان - معمار و طراحی دکوراسیون و پروژه های لوکس معماری

سلام غزاله هستم متولد 1375 در حال تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد هستم و همسرم مدرک دکتری معماری دارد دفتر معماری در شهرکرد داریم ولی طراحی هایی برای شهرهای مختلف انجام داده ایم.

پکیج تعرفه غزاله جعفریان

  • بازدید در استانهای چهارمحال و بختیاری، اصفهان، تهران
  • مدت زمان تحویل 10 تا 21 روز

طراحی داخلی مسکونی

سبک مدرن

60000

شصت هزار تومان

تعرفه متر مربع طراحی

مدت زمان تحویل 

10 الی 20 روز کاری

رندرهای کافی و نقشه های کامل اجراییAccounts

Free Trial

طراحی داخلی مسکونی

سبک کلاسیک

80000

هشتاد هزار تومان

تعرفه متر مربع طراحی

مدت زمان تحویل 

10 الی 20 روز کاری

رندرهای کافی و نقشه های کامل اجرایی

طراحی داخلی مسکونی

سبک نئوکلاسیک

90000

نود هزار تومان

تعرفه متر مربع طراحی

مدت زمان تحویل 

10 الی 20 روز کاری

رندرهای کافی و نقشه های کامل اجرایی

طراحی داخلی

 تجاری اداری

سبک مدرن

100000

صد هزار تومان

تعرفه متر مربع طراحی

مدت زمان تحویل 

10 الی 20 روز کاری

رندرهای کافی و نقشه های کامل اجرایی

طراحی داخلی

 تجاری اداری

سبک نئوکلاسیک و کلاسیک

120000

صد و بیست هزار تومان

تعرفه متر مربع طراحی

مدت زمان تحویل 

10 الی 20 روز کاری

رندرهای کافی و نقشه های کامل اجرایی

WordPress Pricing Table Plugin

طراحی نما مسکونی

سبک مدرن

60000

شصت هزار تومان

تعرفه متر مربع طراحی

مدت زمان تحویل 

10 الی 20 روز کاری

رندرهای کافی و نقشه های کامل اجراییAccounts

Free Trial

طراحی نما مسکونی

سبک کلاسیک

70000

هفتاد هزار تومان

تعرفه متر مربع طراحی

مدت زمان تحویل 

10 الی 20 روز کاری

رندرهای کافی و نقشه های کامل اجرایی

طراحی نما مسکونی

سبک نئوکلاسیک

85000

هشتاد و پنج هزار تومان

تعرفه متر مربع طراحی

مدت زمان تحویل 

10 الی 20 روز کاری

رندرهای کافی و نقشه های کامل اجرایی

طراحی نما

 تجاری اداری

سبک مدرن

110000

صد وده هزار تومان

تعرفه متر مربع طراحی

مدت زمان تحویل 

10 الی 20 روز کاری

رندرهای کافی و نقشه های کامل اجرایی

طراحی نما

 تجاری اداری

سبک نئوکلاسیک و کلاسیک

120000

صد و بیست هزار تومان

تعرفه متر مربع طراحی

مدت زمان تحویل 

10 الی 20 روز کاری

رندرهای کافی و نقشه های کامل اجرایی

WordPress Pricing Table Plugin

ساخت

انیمیشن

12000

دوازده هزار تومان

تعرفه متر مربع طراحی

مدت زمان تحویل 

10 الی 20 روز کاری

مدت زمان : معرفی کامل پروژهAccounts

Free Trial

طراحی روف گاردن و محوطه 

50000

پنجاه هزار تومان

تعرفه متر مربع طراحی

مدت زمان تحویل 

10 الی 20 روز کاری

رندرهای کافی و نقشه های کامل اجرایی

طراحی پلان

40000

چهل هزار تومان

تعرفه متر مربع طراحی

مدت زمان تحویل 

10 الی 20 روز کاری

رندرهای کافی و نقشه های کامل اجرایی

طراحی

0 تا 100

پروژه

80000

هشتاد هزار تومان

تعرفه متر مربع طراحی

مدت زمان تحویل 

10 الی 20 روز کاری

رندرهای کافی و نقشه های کامل اجرایی

طراحی 

آشپزخانه 

مدرن 

1400000

یک میلیون و چهارصد هزار تومان


مدت زمان تحویل 

10 الی 20 روز کاری

رندرهای کافی و نقشه های کامل اجرایی

WordPress Pricing Table Plugin

طراحی 

آشپزخانه 

کلاسیک

2500000

دو میلیون و پانصد هزار تومان


مدت زمان تحویل 

10 الی 20 روز کاری

مدت زمان : معرفی کامل پروژهAccounts

Free Trial

طراحی 

آشپزخانه 

نئوکلاسیک

2000000

دو میلیون تومان


مدت زمان تحویل 

10 الی 20 روز کاری

رندرهای کافی و نقشه های کامل اجرایی

طراحی

سرویس بهداشتی مدرن

3500000

سه میلیون و پانصد هزار تومان


مدت زمان تحویل 

10 الی 20 روز کاری

رندرهای کافی و نقشه های کامل اجرایی

طراحی 

سرویس بهداشتی کلاسیک

5500000

پنج میلیون و پانصد هزار تومان


مدت زمان تحویل 

10 الی 20 روز کاری

رندرهای کافی و نقشه های کامل اجرایی

WordPress Pricing Table PluginAccounts

Free Trial

طراحی

Tv wall

مدرن

1500000

یک میلیون و پانصد هزار تومان


مدت زمان تحویل 

10 الی 20 روز کاری

رندرهای کافی و نقشه های کامل اجرایی

طراحی 

Tv wall

کلاسیک

3500000

سه میلیون و پانصد هزار تومان


مدت زمان تحویل 

10 الی 20 روز کاری

رندرهای کافی و نقشه های کامل اجرایی

WordPress Pricing Table Plugin
عضویت طراحان