مهسا عسگری

طراح و گرافيست؛
مسلط به نرم افزارهاي فتوشاپ، ايلاستريتور، اينديزاين؛
بيش از هشت سال سابقه کار در زمينه طراحي و نرم افزارهاي گرافيکي، مشاور برندينگ و هويت بصريAccounts

Free Trial

Projects

SSL

لوگو تایپ

5000000

پنج میلیون تومان

3 اتود اولیه

3 بار ویرایش در پروسه طراحی

ارسال فایل نهایی به صورت

ai , jpg ,png 

14 روز کاری

لوگو تصویری

2000000

دو میلیون تومان

3 اتود اولیه

3 بار ویرایش در پروسه طراحی

ارسال فایل نهایی به صورت

ai , jpg ,png 

7 روز کاری

باز اجرای لوگو

بر اساس نمونه ارسال شده 

1000000

یک میلیون تومان

3 بار ویرایش در پروسه طراحی

ارسال فایل نهایی به صورت

ai , jpg ,png 

4 روز کاری

طراحی سربرگ و پاکت نامه

1500000

پانصد هزار تومان

3 اتود اولیه

3 بار ویرایش در پروسه طراحی

ارسال فایل نهایی به صورت

, jpg ,png 

7 روز کاریAccounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

طراحی کارت ویزیت

1000000

یک میلیون تومان

3 اتود اولیه

3 بار ویرایش در پروسه طراحی

تحویل در 7 روز کاری

ارائه فایل نهایی به صورت

jpg .pdf


حداکثر تعامل طراح و کارفرما

طراحی اینفوگرافیک

1000000

یک میلیون تومان

2 اتود اولیه

3 بار ویرایش در پروسه طراحی

تحویل در 7 روز کاری

ارائه فایل نهایی به صورت

jpg .png


حداکثر تعامل طراح و کارفرما

طراحی منو کافه و رستوران

3000000

سه میلیون تومان

2 اتود اولیه

3 بار ویرایش در پروسه طراحی

تحویل در کمتر از 20 روز کاری

ارائه فایل نهایی به صورت

jpg .png

این تعرفه برای 6 صفحه داخلی می باشد و تعرفه صفحات اضافی از مبلغ 400 هزار تومان محاسبه خواهد شد . 

حداکثر تعامل طراح و کارفرما

طراحی بسته بندی واحد برای یک محصول

4000000

چهار میلیون تومان

2 اتود اولیه

3 بار ویرایش در پروسه طراحی

تحویل در کمتر از 20 روز کاری

ارائه فایل نهایی به صورت

.png

این تعرفه برای یک طراح اصلی می باشد و برای ارائه هر بسته بندی با رنگ متفاوت باید 500 هزار تومان بابت هر طرح اضافی پرداخت شود . 

حداکثر تعامل طراح و کارفرماAccounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

طراحی پوستر

3000000

سه میلیون تومان

حداکثر تعامل طراح و کارفرما

2 اتود اولیه

3 بار ویرایش در پروسه طراحی

تحویل در کمتر از 20 روز

ارائه فایل نهایی به صورت pdf

طراحی تبلیغات محیطی

مانند بیلبرد یا عرشه پل

5000000

پنج میلیون تومان

حداکثر تعامل طراح و کارفرما

2 اتود اولیه

3 بار ویرایش در پروسه طراحی

تحویل در کمتر از 20 روز

ارائه فایل نهایی به صورت pdf -jpg

طراحی پیکتوگرام

مجموعه 10 عددی

3000000

سه میلیون تومان

حداکثر تعامل طراح و کارفرما

2 اتود اولیه

3 بار ویرایش در پروسه طراحی

تحویل در کمتر از 20 روز

ارائه فایل نهایی به صورت jpg - png

طراحی تقویم دیواری تک برگ سالیانه

1500000

یک و پانصد هزار تومان

حداکثر تعامل طراح و کارفرما

2 اتود اولیه

3 بار ویرایش در پروسه طراحی

تحویل در کمتر از 14 روز

ارائه فایل نهایی به صورت pdf -jpgAccounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

طراحی کاتالوگ

3000000

سه میلیون تومان

حداکثر تعامل طراح و کارفرما

2 اتود اولیه

3 بار ویرایش در پروسه طراحی

تحویل در کمتر از 20 روز کاری

تحویل فایل نهایی به صورت jpg -pdf

طراحی شخصیت کلی و حداکثر 6 صفحه داخلی

تعرفه هر صفحه اضافی 400 هزار تومان

طراحی بروشور

2000000

دو میلیون تومان

حداکثر تعامل طراح و کارفرما

2 اتود اولیه

3 بار ویرایش در پروسه طراحی

تحویل در کمتر از 20 روز کاری

تحویل فایل نهایی به صورت jpg -pdf

تک برگ - دو رو - سه لت

طراحی بنر سایت

1000000

یک میلیون تومان

حداکثر تعامل طراح و کارفرما

2 اتود اولیه

2 بار ویرایش در پروسه طراحی

تحویل در7 روز کاری

تحویل فایل نهایی به صورت jpg -png


طراحی تک پست اینیستاگرام

400000

چهارصد هزار تومان

حداکثر تعامل طراح و کارفرما

2 اتود اولیه

2 بار ویرایش در پروسه طراحی

تحویل در7 روز کاری

تحویل فایل نهایی به صورت jpg -png


طراحی استوری اینیستاگرام

مجموعه 10 عددی


2000000

دو میلیون تومان

حداکثر تعامل طراح و کارفرما

2 اتود برای ساختار کلی

2 بار ویرایش در پروسه طراحی

تحویل در کمتر از 14 روز کاری

ارائه فایل نهایی به صورت jpg . pngAccounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

طراحی هویت بصری کامل یک برند45000000

چهل و پنج میلیون تومان

حداکثر تعامل طراح و کارفرما

2 اتود برای ساختار کلی

3 بار ویرایش برای هر آیتم طراحی

تحویل در 30 روز کاری

ارائه فایل نهایی با تمام جزئیات 

عضویت طراحان