مهشید قورچیان

دانش آموخته گرافیک پردیس هنر دانشگاه تهران

سلام به شما، من مهشید قورچیان طراح لوگو هستم. دانش آموخته گرافیک در پردیس هنر دانشگاه تهران، و از اعضای یک تیم تبلیغاتی بین المللی. از کودکی در خانواده هنرمند به دنیا اومدم. هم اکنون در حال نوشتن یکی از جامع ترین مقالات طراحی لوگو هستم. در این کار تجربه بسیار دارم، لذا سختگیرانه، حساب شده و دلسوزانه عمل میکنم.

نمونه گیفت , ویدیو , پادکست

پکیج های  طراحی مهشید قورچیانAccounts

Free Trial

Projects

SSL

Sub-domains

طراحی لوگو تصویری

5500000

پنج میلیون و پانصد هزا رتومان

ارایه 3 اتود اولیه طراحی

حداکثر 3 بار ویرایش طراحی

اعلام رنگ سازمانی دارد

رصد رقبای برند دارد

تحویل 10 روز کاری

طراحی لوگو تایپ

6000000

شش میلیون تومان

ارایه 3 اتود اولیه طراحی

حداکثر 3 بار ویرایش طراحی

اعلام رنگ سازمانی دارد

رصد رقبای برند دارد

تحویل 10 روز کاری

طراحی لوگو ترکیبی

7000000

هفت میلیون تومان

ارایه 3 اتود اولیه طراحی

حداکثر 3 بار ویرایش طراحی

اعلام رنگ سازمانی دارد

رصد رقبای برند دارد

تحویل 10 روز کاری

طراحی اینفوگرافیک (گرافیک اطلاع رسانی)

800000

هشتصد هزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

حداکثر تعامل با کافرما

3 بار ویرایش

15روز کاری

یک مورد طراحی گرافیک اطلاع رسانی که شامل ساختار کلی و طراحی اطلاعات به صورت تصویری و نموداری می باشد . 

طراحی بروشور

1600000

یک میلیون وششصد هزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

حداکثر تعامل با کافرما

3 بار ویرایش

15روز کاری

تک برگ 

دو رو

3 صفحهAccounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

طراحی منو رستوران و کافه

2400000

دو میلیون و چهارصدهزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

حداکثر تعامل با کافرما

3 بار ویرایش

15روز کاری

تعرفه پایه بر اساس شش صفحه داخلی

طراحی بسته بندی واحد برای یک محصول

2800000

دو میلیون و هشتصد هزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

حداکثر تعامل با کافرما

3 بار ویرایش

15روز کاری


طراحی بسته بندی کارتن مادر(اصلی) محصولات

1000000

یک میلیون تومان

ارایه 3 اتود اولیه

حداکثر تعامل با کافرما

3 بار ویرایش

15روز کاری


طراحی یونیفورم کلی بسته بندی

4800000

چهار میلیون و هشتصد هزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

حداکثر تعامل با کافرما

3 بار ویرایش

15روز کاری

نمایش و طراحی سه مورد به انتخاب کارفرما

طراحی پیکتوگرام 

700000

هفتصد هزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

حداکثر تعامل با کافرما

3 بار ویرایش

15روز کاری

تعرفه پایه برای مجموعه ی ده عددی محاسبه شده است . شما باید در صفحه محصول , تعداد درخواستی خود را انتخاب فرمایید . 

طراحی یکپارچه تبلیغات بدنه اتوبوس

3200000

سه میلیون و دویست هزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

حداکثر تعامل با کافرما

3 بار ویرایش

15روز کاری
Accounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

طراحی تبلیغات محیطی مانند بیلبرد و عرشه پل

2800000

دو میلیون و هشتصد هزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

حداکثر تعامل با کافرما

3 بار ویرایش

15روز کاری


طراحی استند

1400000

یک میلیون و چهارصدهزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

حداکثر تعامل با کافرما

3 بار ویرایش

15روز کاری


طراحی گرافیکی تابلو سردر فروشگا ها و موسسات

2400000

دو میلیون و چهارصدهزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

حداکثر تعامل با کافرما

3 بار ویرایش

15روز کاری


طراحی هنگر یا دنگلر

1000000

یک میلیون تومان

ارایه 3 اتود اولیه

حداکثر تعامل با کافرما

3 بار ویرایش

15روز کاری

ابزار اطلاع رسانی که در فروشگا ها از سقف آویزان می شود . 

طراحی وابلر

800000

هشتصد هزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

حداکثر تعامل با کافرما

3 بار ویرایش

15روز کاری

وابلر , ابزار اطلاع رسانی که در فروشسگا ها به قفسه یا طبقه فروشگاه متصل می شود و با حرکت در اثر جریان هوا یا عبور افراد, نظر خریداران را جلب میکند .

طراحی استیکر

800000

هشتصد هزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

حداکثر تعامل با کافرما

3 بار ویرایش

15روز کاری

برچسب اطلاع رسانی که معمولا جهت چسباندن بر روی شیشه یا کف فروشگاه استفاده می شود Accounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

طراحی شلف تاکر

400000

چهارصد هزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

حداکثر تعامل با کافرما

3 بار ویرایش

15روز کاری

ابزار اطلاع رسانی که در عرض طبقات و قفسه های فروشگاهی نصب می شود . 

طراحی بالتینگ

1000000

یک میلیون تومان

ارایه 3 اتود اولیه

حداکثر تعامل با کافرما

3 بار ویرایش

15روز کاری

ابزار اطلاع رسانی که روی مقوا یا طلق چاپ می شود و به صورت ریسه از یک سو به سوی دیگر فروشگاه کشیده می شود . 

طراحی تقویم دیواری تکبرگ سالیانه

2000000

دو میلیون تومان

ارایه 3 اتود اولیه

حداکثر تعامل با کافرما

3 بار ویرایش

15روز کاری

تک برگ 

طراحی تقویم دیواری فصلی 

2800000

دو میلیون و هشتصد هزار تومان 

ارایه 3 اتود اولیه

حداکثر تعامل با کافرما

3 بار ویرایش

15روز کاری

طراحی همراه با جلد 

5 صفحه 

طراحی تقویم دیواری ماهیانه 

4400000

چهار میلیون و چهارصدهزار تومان 

ارایه 3 اتود اولیه

حداکثر تعامل با کافرما

3 بار ویرایش

15روز کاری

همراه با جلد

13 صفحه


طراحی تقویم رومیزی

2000000

دو میلیون تومان 

ارایه 3 اتود اولیه

حداکثر تعامل با کافرما

3 بار ویرایش

15روز کاری

13برگ
Accounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

طراحی دفترچه راهنمای محصول

800000

هشتصد هزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

حداکثر تعامل با کافرما

3 بار ویرایش

15روز کاری

تعرفه پایه برای ده صفحه داخلی محاسبه شده است . شما باید تعداد صفحات را در صفحه محصول انتخاب فرمایید 


طراحی یونیفورم و قالب کلی شبکه های اجتماعی

2400000

دو میلیون و چهارصد هزار تومان 

ارایه 3 اتود اولیه

حداکثر تعامل با کافرما

3 بار ویرایش

15روز کاری

تعرفه پایه برای یک شبکه اجتماعی به دلخواه شما , محاسبه شده است . شما در صفحه محصول تعداد شبکه درخواستی را انتخاب فرمایید . 


طراحی کاتالوگ

4000000

چهار میلیون تومان 

ارایه 3 اتود اولیه

حداکثر تعامل با کافرما

3 بار ویرایش

15روز کاری

تعرفه پایه برای 6 صفحه داخلی محاسبه شده است . شما می توانید در صفحه محصول , تعداد صفحات داخلی موردنظر را انتخاب بفرمایید و تعرفه را مشاهده فرمایید . 

شامل طراحی شکل و شخصیت کلی کاتالوگ و صفحات داخلی

طراحی کارت

1200000

یک میلیون و دویست هزار تومان 

ارایه 3 اتود اولیه

حداکثر تعامل با کافرما

3 بار ویرایش


15روز کاری

کارت دعوت, تبریک, عروسی , بانکی
Accounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

طراحی جلد کتاب

2800000

دو میلیون و هشتصد هزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

حداکثر تعامل با کافرما

15روز کاری


3 بار ویرایش

طراحی انواع گواهینامه

1200000

یک میلیون و دویست هزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

حداکثر تعامل با کافرما

15روز کاری

انواع گواهینامه مانند دپیلم , کارت ضمانت , کات گارانتی

3 بار ویرایش

طراحی لوح فشرده

1600000

یک میلیون و ششصد هزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

حداکثر تعامل با کافرما

15روز کاری

شامل رو و پشت جلد و حلقه ی سی دی 

3 بار ویرایش

بازآفرینی و بازسازی لوگو

2800000

دو میلیون و هشتصد هزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

حداکثر تعامل با کافرما

15روز کاری


3 بار ویرایش

پکیج طراحی پوستر , تولید محتوا , طراحی ست اداری و ساخت انیمیشن صنعتی و تبلیغاتی

مدت زمان تحویل پوستر و ست اداری : 7روز کاری

مدت زمان تحویل انیمیشن و تیزر:15 روز کاریAccounts

طراحی پوستر

3400000

سه میلیون و چهارصد هزار تومان

برای دریافت توضیحات   روی دکمه خرید را کلیک فرمایید

طراحی ست اداری

2400000

دو میلیون و چهارصد هزار تومان

برای دریافت توضیحات   روی دکمه خرید را کلیک فرمایید

ساخت تیزر و انیمیشن

4000000

چهار میلیون تومان

برای دریافت توضیحات   روی دکمه خرید را کلیک فرمایید

تولید محتوا

3500000

سه میلیون و پانصد هزار تومان

برای دریافت توضیحات   روی دکمه خرید را کلیک فرمایید

عضویت طراحان