محمد بشاره

طراح گرافیک

پکیج های طراحی محمد بشاره

پکیج های طراحی محمد بشاره را در جدول های زیر مشاهده می فرمایید .

پل ناظر بر روند طراحی شماست . با اطمینان خاطر سفارشتان را ثبت فرمایید .

 Accounts

Your Text

Your Text

Your Text

طراحی لوگو

5600000

پنج میلیون و ششصد هزار تومان

8 روز کاری

ارایه 3 اتود اولیه

3 بار ویرایش


طراحی

تم(یونیوفرم کلی)

شبکه اجتماعی

2400000

دو میلیون و چهارصد هزار تومان

8روزکاری

ارایه 3 اتود اولیه و3 بار ویرایش

ارایه تم کلی پست و استوری و تصاویر بندانگشتی

اعلام رنگ سازمانی

طراحی

پست

9 عددی اینیستاگرام

900000

نهصد هزار تومان

6روزکاری

تعامل قبل از طراحی

2 بار ویرایش


طراحی

استوری 3عددی اینیستاگرام

600000

ششصد هزار تومان

6روزکاری

تعامل قبل از طراحی

2 بار ویرایش


 Accounts

Free Trial

Projects

Your Text

طراحی

بنر سایت

800000

هشتصد هزار تومان

تعامل قبل از طراحی

2 بار ویرایش

5روز کاری


طراحی

کاتالوگ


4000000

چهار میلیون   تومان

3 اتود اولیه برای قالب کلی

3 بار ویرایش

6روز کاری

شش صفحه داخلی و شخصیت کلی و طراحی جلد

(تعداد صفحات داخلی را از صفحه محصول انتخاب فرمایید )

طراحی

پوستر 

3400000

سه میلیون و چهارصد هزار تومان

3 اتود اولیه   

3 بار ویرایش

6 روز کاری


طراحی

A4 بروشور

یک صفحه ای

پشت و رو

1600000

یک میلون و ششصد هزار تومان

3 اتود اولیه برای قالب کلی

3 بار ویرایش

6 روز کاری

تک برگ-دو رو-سه صفحه

 

طراحی 

اینفوگرافیک

800000

هشتصد هزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

حداکثر تعامل با کافرما

3 بار ویرایش

8روز کاری

تعرفه برای یک مورد طراحی 


طراحی منو رستوران

2400000

دو میلیون و چهارصد هزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

حداکثر تعامل با کافرما

3 بار ویرایش

8روز کاری

تعرفه پایه برای شش صفحه داخلی 
Accounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

طراحی بسته بندی واحد برای یک محصول

2800000

دو میلیون و هشتصد هزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

حداکثر تعامل با کافرما

3 بار ویرایش

8روز کاریطراحی بسته بندی کارتن مادر محصولات

1000000

یک میلیون تومان

ارایه 3 اتود اولیه

حداکثر تعامل با کافرما

3 بار ویرایش

8روز کاریطراحی یونیفورم کلی بسته بندی محصولات

4800000

دو میلیون و هشتصدهزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

حداکثر تعامل با کافرما

3 بار ویرایش

8روز کاری

نمایش کامل 3 مورد به انتخاب کارفرما


طراحی پیکتوگرام

700000

هفتصد هزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

حداکثر تعامل با کافرما

3 بار ویرایش

8روز کاری

تعرفه پایه برای مجموعه ی ده عددی


طراحی

استند و بنر مناسبتی

1400000

یک میلیون و چهارصد هزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

3 بار ویرایش

6 روز کاریAccounts

Free Trial

Projects

طراحی

هویت بصری کامل یک کمپانی

30000000

سی میلیون تومان

بدون محدودیت 

حداکثر تعامل با کافرما

30روزکاری

طراحی

ست اداری

2400000

دو میلیون و چهارصدهزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

3 بار ویرایش

6 روز کاری


طراحی تبلیغات بدنه اتوبوس

3200000

سه میلیون و دویست هزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

حداکثر تعامل با کافرما

3 بار ویرایش

8روز کاری


طراحی تبلیغات محیطی 

مانند بیلبرد یا عرشه پل

2800000

دو میلیون و هشتصد هزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

حداکثر تعامل با کافرما

3 بار ویرایش

8روز کاری
Accounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

طراحی گرافیک تابلو سردر فروشگاه ها 

2400000

دو میلیون و چهارصد هزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

حداکثر تعامل با کافرما

3 بار ویرایش

8روز کاری


طراحی  هنگر

1000000

یک میلیون تومان

ارایه 3 اتود اولیه

حداکثر تعامل با کافرما

3 بار ویرایش

8روز کاری

ابزار اطلاع رسانی  که در فروشگاه ها از سقف آویزان می شود . 

طراحی وابلر

800000

هشتصد هزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

حداکثر تعامل با کافرما

3 بار ویرایش

8روز کاری

ابزار اطلاع رسانی کهبه قفسه یا طبقه فروشگا ها متصل می شود 

طراحی استیکر

800000

هشتصد هزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

حداکثر تعامل با کافرما

3 بار ویرایش

8روز کاری

ابزار اطلاع رسانی که معمولا جهت چسباندن بر روی شیشه یا کف فروشگا ها استتفاده می شود .


طراحی شلف تاکر

400000

چهارصد هزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

حداکثر تعامل با کافرما

3 بار ویرایش

8روز کاری

ابزار اصلاع رسانی که در عرض طبقات و قفسه های فروشگاهی نصب می شود 

طراحی بالتینگ

1000000

یک میلیون تومان

ارایه 3 اتود اولیه

حداکثر تعامل با کافرما

3 بار ویرایش

8روز کاری

ابزار اطلاع رسانی که روی مقوا یا طلق چاپ می شود و به صورت ریسه از یک سو به سوی دیگر کشیده می شود.Accounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

طراحی تقویم دیواری تک برگ سالیانه

2000000

دو میلیون تومان

ارایه 3 اتود اولیه

حداکثر تعامل با کافرما

3 بار ویرایش

8روز کاری


طراحی تقویم دیواری فصلی 

2800000

دومیلیون و هشتصد هزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

حداکثر تعامل با کافرما

3 بار ویرایش

8روز کاری


طراحی تقویم دیواری ماهیانه

4400000

چهارمیلیون و چهارصد هزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

حداکثر تعامل با کافرما

3 بار ویرایش

8روز کاری


طراحی تقویم رومیزی 

2000000

دو میلیون تومان

ارایه 3 اتود اولیه

حداکثر تعامل با کافرما

3 بار ویرایش

8روز کاری


طراحی دفترچه راهنمای محصول 

800000

هشتصد هزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

حداکثر تعامل با کافرما

3 بار ویرایش

8روز کاری

تعرفه  پایه برای ده صفحه داخلی محاسبه شده است . تعداد صفحات داخلی را در صفحه ی محصول انتخاب نمایید . 

طراحی کارت

1200000

یک میلیون و دویست هزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

حداکثر تعامل با کافرما

3 بار ویرایش

8روز کاری

کارت دعوت , تبریک , بانکی , اعتباریFree Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

طراحی جلد کتاب 

2800000

دو میلیون و هشتصد هزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

حداکثر تعامل با کافرما

3 بار ویرایش

8روز کاری

ساختار و شخصیت کلی کتاب

طراحی انواع گواهینامه

1200000

یک میلیون و دویست هزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

حداکثر تعامل با کافرما

3 بار ویرایش

8روز کاری

گواهینامه مانند دیپلم , کارت ضمانت , کارت گارانتی

طراحی لوح فشرده

1600000

یک میلیون و ششصد هزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

حداکثر تعامل با کافرما

3 بار ویرایش

8روز کاری

طراحی رو و پشت جلد و لیبل حلقه ی سی دی 

بازسازی لوگو

2800000

دو میلیون و هشتصد هزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

حداکثر تعامل با کافرما

3 بار ویرایش

8روز کاری


عضویت طراحان