سفارش طراحی معماری

محسن مریم نژاد

معماری داخلی و طراحی نما

پکیج های طراحی محسن مریم نژاد

تعرفه طراحی محسن مریم نژاد بر اساس متر مربع طراحی می باشد پس شما باید در صفحه خرید , در کادر مربوطه به جای عدد یک متراژ مورد طراحی پروژه را وارد نمایید .

پل ناظر روند طراحی شما می باشد . با اطمینان کامل سفارش خود را تکمیل نمایید . پشتیبانی 24 ساعته پل در خدمت شماست .Accounts

Free Trial

Projects

SSL

معماری داخلی 

مسکونی

50000

پنجاه هزار تومان

تعرفه هر متر مربع طراحی

تحویل 20 روزه

حداکثر تعامل قبل از طراحی

امکان 3 بار ویرایش در طول طراحی

ارایه نقشه فاز دو

معماری داخلی 

اداری - تجاری

70000

هفتاد هزار تومان

تعرفه هر متر مربع طراحی

تحویل 20 روزه

حداکثر تعامل قبل از طراحی

امکان 3 بار ویرایش در طول طراحی

ارایه نقشه فاز دوAccounts

Free Trial

Projects

SSL

طراحی نما

مدرن

50000

پنجاه هزار تومان

تعرفه هر متر مربع طراحی

تحویل 20 روزه

حداکثر تعامل قبل از طراحی

امکان 3 بار ویرایش در طول طراحی

ساختمان های بالای چهار طبقه , روف گاردن بدون اخذ هزینه همراه نما طراحی میگردد 

طراحی نما

کلاسیک

60000

شصت هزار تومان

تعرفه هر متر مربع طراحی

تحویل 20 روزه

حداکثر تعامل قبل از طراحی

امکان 3 بار ویرایش در طول طراحی

ساختمان های بالای چهار طبقه , روف گاردن بدون اخذ هزینه همراه نما طراحی میگردد 

عضویت طراحان