نفیسه حسن زاده

کارشناس ارشد معماری

پکیج طراحی نفیسه حسن زاده

تعرفه طراحی نفیسه حسن زاده بر اساس متر مربع  فضای طراحی می باشد. لذا در صفحه خرید , متراژ مورد طراحی خود را وارد نمایید .

پل ناظر و پشتیبان شماست . با اطمینان کافی سفارشتان را تکمیل نمایید . پل ناظر روند طراحی شماست .Accounts

Free Trial

Projects

طراحی داخلی

تعرفه هر مترمربع طراحی

50000

پنجاه هزار تومان

تعرفه هر متر مربع طراحی

حداکثر تعامل قبل از طراحی

تحویل 20 روزه

امکان ویرایش 3 بار در طول طراحی

طراحی نما

تعرفه هر مترمربع طراحی

35000

سی و پنج هزار تومان

تعرفه هر متر مربع طراحی

حداکثر تعامل قبل از طراحی

تحویل 20 روزه

امکان ویرایش 3 بار در طول طراحی

 

عضویت طراحان