نسرین طیرانی

نسرين طيراني هستم 33 ساله کارشناسي مديريت دولتي
15 ساله که دارم نقاشي کار ميکنم داراي مدرک فني حرفه اي هنر هستم تمام تکنيک هاي نقاشي رو کار کردم و نقاشي بين الحرمين من در موزه آستان قدس رضوي قرار داره نمايشگاه هاي متعددي در تهران برگزار کردم و آموزش مجازي و حضوري دارم و سفارشات با دو تکنيک پاستل و رنگ روغن انجام ميدمAccounts

Free Trial

Projects

SSL

Your Text

Your Text

تکنیک پاستل


سایز A3

300000

تومان

سیصد هزار تومان

سایز A2

500000 

تومان

پانصدهزار تومان

سایز A1

750000 

تومان

هفتصد و پنجاههزار تومان

هر چهره اضافی در کادر

70

هزار تومان

بر تعرفه اضافه خواهد شد 


مدت زمان آماده ارسال

10 روز کاری 

تکنیک رنگ روغن

روی مقوا ماکت


سایز A4

300000 

تومان

سیصد هزار تومان

سایز A3

400000 

تومان

چهارصد هزار تومان

سایز A2

700000 

تومان

هفتصدهزار تومان

سایز A1

1000000 

تومان

یک میلیون تومان

هر چهره اضافی در کادر

100

هزار تومان

بر تعرفه اضافه خواهد شد 

مدت زمان آماده ارسال

14 روز کاری 

تکنیک رنگ روغن

روی بوم


سایز A3

600000 

تومان

ششصدهزار تومان

سایز A2

900000 

تومان

نهصدهزار تومان

سایز A1

1500000 

تومان

یک میلیون و پانصد هزار تومان

هر چهره اضافی در کادر

250

هزار تومان

بر تعرفه اضافه خواهد شد 


مدت زمان آماده ارسال

30روز کاری 

عضویت طراحان