نسرین طیرانی

نسرين طيراني هستم 33 ساله کارشناسي مديريت دولتي
15 ساله که دارم نقاشي کار ميکنم داراي مدرک فني حرفه اي هنر هستم تمام تکنيک هاي نقاشي رو کار کردم و نقاشي بين الحرمين من در موزه آستان قدس رضوي قرار داره نمايشگاه هاي متعددي در تهران برگزار کردم و آموزش مجازي و حضوري دارم و سفارشات با دو تکنيک پاستل و رنگ روغن انجام ميدمAccounts

Free Trial

Projects

SSL

Your Text

تکنیک پاستل


سایز A3

500000

تومان

پانصد هزار تومان

سایز A2

1000000 

تومان

یک میلیون تومان

سایز A1

2000000 

تومان

دومیلیون تومان

هر چهره اضافی در کادر

300-500

هزار تومان

بر تعرفه اضافه خواهد شد 

مدت زمان آماده ارسال

15روز کاری 

تکنیک رنگ روغن

روی مقوا ماکت


سایز A3

800000

تومان

هشتصد هزار تومان

سایز A2

2000000 

تومان

چهارصد هزار تومان

سایز A1

3000000 

تومان

سه میلیون تومان

هر چهره اضافی در کادر

500-800

هزار تومان

بر تعرفه اضافه خواهد شد 

مدت زمان آماده ارسال

15 روز کاری 

تکنیک رنگ روغن

روی بوم


سایز A2

3000000 

تومان

سه میلیون  تومان

سایز A1

4000000 

تومان

چهار میلیون  تومان

هر چهره اضافی در کادر

1/5

میلیون تومان بر تعرفه اضافه خواهد شد 

مدت زمان آماده ارسال

30روز کاری 

عضویت طراحان