نگار گرامی - عکس پروفایل طراح و مدل ساز معماری

نگار گرامی

کارشناس معماری – مدل سازی و انیمیشن معماری

انیمیشن


شروع قیمت از 

200 هزار تومان

برای محاسبه قیمت کلیک کنید Accounts

مدل سازی خارجی


شروع قیمت از 

1/5 میلیون تومان

برای محاسبه قیمت کلیک کنید 

مدل سازی داخلی


شروع قیمت از 

1 میلیون تومان

برای محاسبه قیمت کلیک کنید 

مدل سازی لنداسکیپ


شروع قیمت از 

400 هزار تومان

برای محاسبه قیمت کلیک کنید 

خدمات بعد از رندر

( دیاگرام طراحی و کانسپت پروژه -

شیت بندی )


شروع قیمت از 

200 هزار تومان

برای محاسبه قیمت کلیک کنید 

عضویت طراحان