امید عمارلو

امید عمارلو - طراح گرافیک ف

امید عمارلو

دوازده سال سابقه فریلنسرى فعالیت در زمینه گرافیک، دیجیتال مارکتینگ، فروش و بازاریابى و آهنگسازى دارم. حدود پنج سال است که به طور رسمى در شرکت ها فعالیت دارم و علاقه بسیارى به بحث هاى مربوط به طراحى در زمینه مختلف مخصوصا رسانه هاى دیجیتال دارم و همچنین مشتاق فعالیت در زمینه هاى رابط کاربرى و تجربه کاربرى هستم. در زمینه تولید محتواى متحرك گرافیکى مثل موشن و تیزر سوابق خوبى دارم و باتوجه به اینکه تجربه بسیار خوبى در زمینه اهنگسازى و تنظیم دارم تواناى ایجاد محتواى بسیار متناسب از لحاظ صدا و تصویر هستم.

پکیج طراحی امید عمارلو


طراحی لوگو 

تعداد اتود اولیه

تعداد ویرایش مجاز در پروسه طراحی

اعلام رنگ سازمانی

رصد رقبای برند 

تعداد رنگ پیشنهادی

فایل اصلی لایه باز

مدت تحویل ( روز کاری )


برنزی

4500000

چهار میلیون و پانصد هزار تومان

1

1

ندارد

ندارد

1

ندارد

7

نقره ای

5500000

پنج میلیون و پانصد هزار تومان

2

2

دارد

دارد

2

دارد

7

طلایی

7000000

هفت میلیون تومان

3

3

دارد

دارد

3

دارد

6

طراحی موشن گرافیک

60s

25000000

بیست و پنج میلیون تومان

2 بار ویرایش مجاز

اعلام رنگ سازمانی 

رصد رقبای برند 

2 رنگ پیشنهاددی


مدت تحویل در 60 روز کاری نسبت به مدت پروژه
Accounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

بازسازی لوگو

4500000

چهار میلیون و پانصد هزار تومان

3 اتود اولیه

2 بار ویرایش مجاز

اعلام رنگ سازمانی 

رصد رقبای برند 

2 رنگ پیشنهاددی

تحویل فایل اصلی لایه باز به همراه فرمت های قابل چاپ و انتشار

مدت تحویل در 7 روز کاری


طراحی پوستر

8000000

هشت میلیون تومان

3 اتود اولیه

2 بار ویرایش مجاز

اعلام رنگ سازمانی 

رصد رقبای برند 

2 رنگ پیشنهاددی

تحویل فایل اصلی لایه باز به همراه فرمت های قابل چاپ و انتشار

مدت تحویل در 7 روز کاری


طراحی پروفایل شبکه های اجتماعی

7500000

هفت میلیون و پانصد هزار تومان

3 اتود اولیه

2 بار ویرایش مجاز

اعلام رنگ سازمانی 

رصد رقبای برند 

2 رنگ پیشنهاددی

تحویل فایل اصلی لایه باز به همراه فرمت های قابل چاپ و انتشار

مدت تحویل در 7 روز کاری

یونیفرم اصلی پیج و پست و استوری 

تعیین تگ های ضروری 

مشاوره در زمینه نحوه تبلیغات در پیج و فرو شمحصول و کپشن نویسی

طراحی پست یا استوری

5500000

پنج میلیون و پانصد هزار تومان

3 اتود اولیه

2 بار ویرایش مجاز

اعلام رنگ سازمانی 

رصد رقبای برند 

2 رنگ پیشنهاددی

تحویل فایل اصلی لایه باز به همراه فرمت های قابل چاپ و انتشار

مدت تحویل در 7 روز کاری

10 عدد پست یا استوریAccounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

طراحی بسته بندی محصول

(طرح گسترده)

15000000

پانزده میلیون تومان

3 اتود اولیه

2 بار ویرایش مجاز

اعلام رنگ سازمانی 

رصد رقبای برند 

2 رنگ پیشنهاددی

تحویل فایل اصلی لایه باز به همراه فرمت های قابل چاپ و انتشار

مدت تحویل در 30 روز کاری

طراحی لیبل محصول

3500000

سه میلیون و پانصد هزار تومان

3 اتود اولیه

2 بار ویرایش مجاز

اعلام رنگ سازمانی 

رصد رقبای برند 

2 رنگ پیشنهاددی

تحویل فایل اصلی لایه باز به همراه فرمت های قابل چاپ و انتشار

مدت تحویل در 10 روز کاری

طراحی تایپ فیس و قلم

(خانواده کامل حروف در 3 وزن)

110000000

صد و ده میلیون تومان

3 اتود اولیه

2 بار ویرایش مجاز
60 روز کاری

طراحی جلد کتاب

6500000

شش میلیون و پانصد هزار تومان

3 اتود اولیه

2 بار ویرایش مجاز

اعلام رنگ سازمانی 

رصد رقبای برند 

2 رنگ پیشنهاددی

تحویل فایل اصلی لایه باز به همراه فرمت های قابل چاپ و انتشار

مدت تحویل در 7 روز کاریAccounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

طراحی کاراکتر دو بعدی برای یک حالت 

15000000

پانزده میلیون تومان

3 اتود اولیه

2 بار ویرایش مجاز

اعلام رنگ سازمانی 

رصد رقبای برند 

2 رنگ پیشنهاددی

تحویل فایل اصلی لایه باز به همراه فرمت های قابل چاپ و انتشار

مدت تحویل در 25 روز کاری

طراحی ست اداری

(5 قلم)

6500000

شش میلیون و پانصد هزار تومان

3 اتود اولیه

2 بار ویرایش مجاز

اعلام رنگ سازمانی 

رصد رقبای برند 

2 رنگ پیشنهاددی

تحویل فایل اصلی لایه باز به همراه فرمت های قابل چاپ و انتشار

مدت تحویل در 15 روز کاری

طراحی تقویم ماهانه

13 برگ

9500000

نه میلیون و پانصد هزار تومان

3 اتود اولیه

2 بار ویرایش مجاز

اعلام رنگ سازمانی 

رصد رقبای برند 

2 رنگ پیشنهاددی

تحویل فایل اصلی لایه باز به همراه فرمت های قابل چاپ و انتشار

25 روز کاری

طراحی تقویم سالانه

تک برگ

2000000

دو میلیون تومان

3 اتود اولیه

2 بار ویرایش مجاز

اعلام رنگ سازمانی 

رصد رقبای برند 

2 رنگ پیشنهاددی

تحویل فایل اصلی لایه باز به همراه فرمت های قابل چاپ و انتشار

مدت تحویل در 7 روز کاریAccounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

طراحی سررسید سالیانه

4500000

چهار میلیون . پانصد هزار تومان

3 اتود اولیه

2 بار ویرایش مجاز

اعلام رنگ سازمانی 

رصد رقبای برند 

2 رنگ پیشنهاددی

تحویل فایل اصلی لایه باز به همراه فرمت های قابل چاپ و انتشار

مدت تحویل در 10 روز کاری

طراحی ست اداری

(5 قلم)

1500000

یک میلیون و پانصد هزار تومان

3 اتود اولیه

2 بار ویرایش مجاز

اعلام رنگ سازمانی 

رصد رقبای برند 

2 رنگ پیشنهاددی

تحویل فایل اصلی لایه باز به همراه فرمت های قابل چاپ و انتشار

مدت تحویل در 7 روز کاری

طراحی تقویم ماهانه

13 برگ

5500000

پنج میلیون و پانصد هزار تومان

3 اتود اولیه

2 بار ویرایش مجاز

اعلام رنگ سازمانی 

رصد رقبای برند 

2 رنگ پیشنهاددی

تحویل فایل اصلی لایه باز به همراه فرمت های قابل چاپ و انتشار

20 روز کاری

طراحی تقویم سالانه

تک برگ

1500000

یک میلیون و پانصد هزار تومان

3 اتود اولیه

2 بار ویرایش مجاز

اعلام رنگ سازمانی 

رصد رقبای برند 

2 رنگ پیشنهاددی

تحویل فایل اصلی لایه باز به همراه فرمت های قابل چاپ و انتشار

مدت تحویل در 7 روز کاریAccounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Your Text

طراحی سررسید سالیانه

4500000

چهار میلیون . پانصد هزار تومان

3 اتود اولیه

2 بار ویرایش مجاز

اعلام رنگ سازمانی 

رصد رقبای برند 

2 رنگ پیشنهاددی

تحویل فایل اصلی لایه باز به همراه فرمت های قابل چاپ و انتشار

مدت تحویل در 10 روز کاری


طراحی کارت ویزیت

1500000

یک میلیون و پانصد هزار تومان

3 اتود اولیه

2 بار ویرایش مجاز

اعلام رنگ سازمانی 

رصد رقبای برند 

2 رنگ پیشنهاددی

تحویل فایل اصلی لایه باز به همراه فرمت های قابل چاپ و انتشار

مدت تحویل در 7 روز کاری


طراحی دفترچه راهنمای محصول

(10 صفحه داخلی)

5500000

پنج میلیون و پانصد هزار تومان

3 اتود اولیه

2 بار ویرایش مجاز

اعلام رنگ سازمانی 

رصد رقبای برند 

2 رنگ پیشنهاددی

تحویل فایل اصلی لایه باز به همراه فرمت های قابل چاپ و انتشار

20 روز کاری

پکیج برای 10 صفحه داخلی محاسبه شده است و تعرفه صفحه اضافی 300 هزار تومان می باشد . 

طراحی اوراق اداری

برگ سهام-سپرده بانکی - بن خرید 

1500000

یک میلیون و پانصد هزار تومان

3 اتود اولیه

2 بار ویرایش مجاز

اعلام رنگ سازمانی 

رصد رقبای برند 

2 رنگ پیشنهاددی

تحویل فایل اصلی لایه باز به همراه فرمت های قابل چاپ و انتشار

مدت تحویل در 7 روز کاری
Accounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

طراحی ساک تبلیغاتی

5500000

پنج میلیون . پانصد هزار تومان

3 اتود اولیه

2 بار ویرایش مجاز

اعلام رنگ سازمانی 

رصد رقبای برند 

2 رنگ پیشنهاددی

تحویل فایل اصلی لایه باز به همراه فرمت های قابل چاپ و انتشار

مدت تحویل در 15 روز کاری

طراحی هویت بصری کامل یک برند 

55000000

پنجاه و پنج میلیون تومان

3 اتود اولیه

2 بار ویرایش مجاز

اعلام رنگ سازمانی 

رصد رقبای برند 

2 رنگ پیشنهاددی

تحویل فایل اصلی لایه باز به همراه فرمت های قابل چاپ و انتشار

مدت تحویل در 30 روز کاری

طراحی بنر سایت

1500000

یک میلیون و پانصد هزار تومان

3 اتود اولیه

2 بار ویرایش مجاز

اعلام رنگ سازمانی 

رصد رقبای برند 

2 رنگ پیشنهاددی

تحویل فایل اصلی لایه باز به همراه فرمت های قابل چاپ و انتشار

7 روز کاری

طراحی قالب گرافیک و UI سایت 


14000000

چهارده میلیون تومان

3 اتود اولیه

2 بار ویرایش مجاز

اعلام رنگ سازمانی 

رصد رقبای برند 

2 رنگ پیشنهاددی

خروجی ui به صورت اینترنتی و کلیکی

خروجی قالب گرافیکی با فرمت jpg

مدت تحویل در 30 روز کاریAccounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Your Text

طراحی لوح و یادمان

9500000

نه میلیون . پانصد هزار تومان

3 اتود اولیه

2 بار ویرایش مجاز

اعلام رنگ سازمانی 

رصد رقبای برند 

2 رنگ پیشنهاددی

تحویل به صورت ماکت آماده شده

مدت تحویل در 20 روز کاری


طراحی گواهینامه و کارت ضمانت

2000000

دو میلیون تومان

3 اتود اولیه

2 بار ویرایش مجاز

اعلام رنگ سازمانی 

رصد رقبای برند 

2 رنگ پیشنهاددی

تحویل فایل اصلی لایه باز به همراه فرمت های قابل چاپ و انتشار

مدت تحویل در 7 روز کاری


طراحی کاتالوگ

7000000

هفت میلیون تومان

3 اتود اولیه

2 بار ویرایش مجاز

اعلام رنگ سازمانی 

رصد رقبای برند 

2 رنگ پیشنهاددی

تحویل فایل اصلی لایه باز به همراه فرمت های قابل چاپ و انتشار

15 روز کاری

طراحی ساختار و شخصیت کلی کاتالوگ همراه با جلد و پشت جلد - طراحی 2 صفحه داخلی کاتالوگ

طراحی صفحه اضافی داخلی 500 هزار تومان

طراحی بروشور


4000000

چهار میلیون تومان

3 اتود اولیه

2 بار ویرایش مجاز

اعلام رنگ سازمانی 

رصد رقبای برند 

2 رنگ پیشنهاددی

تحویل فایل اصلی لایه باز به همراه فرمت های قابل چاپ و انتشار

مدت تحویل در 10 روز کاری

این بروشور حداکثر در 3 برگ دو رو طراحی خواهد شد .

طراحی هر برگ دو رو اضافی 2 میلیون تومان می باشد . Accounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Your Text

طراحی اینفوگرافیک

3500000

سه میلیون . پانصد هزار تومان

3 اتود اولیه

2 بار ویرایش مجاز

اعلام رنگ سازمانی 

رصد رقبای برند 

2 رنگ پیشنهاددی

تحویل به صورت ماکت آماده شده

مدت تحویل در 20 روز کاری


طراحی تبلیغات محیطی (بیلبرد-عرشه پل)

1700000

یک میلیون و هفتصد هزار تومان

3 اتود اولیه

2 بار ویرایش مجاز

اعلام رنگ سازمانی 

رصد رقبای برند 

2 رنگ پیشنهاددی

تحویل فایل اصلی لایه باز به همراه فرمت های قابل چاپ و انتشار

مدت تحویل در 7 روز کاری


طراحی منو کافه رستوران

4500000

چهار میلیون و پانصد هزار تومان

3 اتود اولیه

2 بار ویرایش مجاز

اعلام رنگ سازمانی 

رصد رقبای برند 

2 رنگ پیشنهاددی

تحویل فایل اصلی لایه باز به همراه فرمت های قابل چاپ و انتشار

15 روز کاری

این پکیج حداکثر در 5 صفحه داخلی طراحی می شود . تعرفه طراحی صفحه اضافی 500 هزار تومان می باشد .

طراحی بسته بندی لوح فشرده


1500000

یک میلیون و پانصد هزار تومان

3 اتود اولیه

2 بار ویرایش مجاز

اعلام رنگ سازمانی 

رصد رقبای برند 

2 رنگ پیشنهاددی

تحویل فایل اصلی لایه باز به همراه فرمت های قابل چاپ و انتشار

مدت تحویل در 10 روز کاری
Accounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Your Text

طراحی بنر یا استند 

3500000

سه میلیون . پانصد هزار تومان

3 اتود اولیه

2 بار ویرایش مجاز

اعلام رنگ سازمانی 

رصد رقبای برند 

2 رنگ پیشنهاددی

تحویل به صورت ماکت آماده شده

مدت تحویل در 7روز کاری


طراحی یکپارچه تبلیغات بدنه اتوبوس

1500000

یک میلیون و پانصد هزار تومان

3 اتود اولیه

2 بار ویرایش مجاز

اعلام رنگ سازمانی 

رصد رقبای برند 

2 رنگ پیشنهاددی

تحویل فایل اصلی لایه باز به همراه فرمت های قابل چاپ و انتشار

مدت تحویل در 7 روز کاری


طراحی تراکت تبلیغاتی

1000000

یک میلیون تومان

3 اتود اولیه

2 بار ویرایش مجاز

اعلام رنگ سازمانی 

رصد رقبای برند 

2 رنگ پیشنهاددی

تحویل فایل اصلی لایه باز به همراه فرمت های قابل چاپ و انتشار

7 روز کاری

طراحی پیکتوگرام


3000000

سه میلیون تومان

3 اتود اولیه

2 بار ویرایش مجاز

اعلام رنگ سازمانی 

رصد رقبای برند 

2 رنگ پیشنهاددی

تحویل فایل اصلی لایه باز به همراه فرمت های قابل چاپ و انتشار

مدت تحویل در 7 روز کاری

این مجموعه برای طراحی 5 عدد پیکتوگرام می باشد . تعرفه طراحی پیکتوگرام اضافی 500 هزار تومان می باشد.

طراحی شلف تاکر


1500000

یک میلیون و پانصد هزار تومان

3 اتود اولیه

2 بار ویرایش مجاز

رصد رقبای برند 

2 رنگ پیشنهاددی

تحویل فایل اصلی لایه باز به همراه فرمت های قابل چاپ و انتشار

مدت تحویل در 7 روز کاریAccounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

طراحی بانتینگ

5500000

پنج میلیون . پانصد هزار تومان

3 اتود اولیه

2 بار ویرایش مجاز

رصد رقبای برند 

2 رنگ پیشنهاددی

تحویل فایل اصلی لایه باز به همراه فرمت های قابل چاپ و انتشار

مدت تحویل در 7روز کاری

طراحی هنگر یا دنگلر

1500000

یک میلیون و پانصد هزار تومان

3 اتود اولیه

2 بار ویرایش مجاز

رصد رقبای برند 

2 رنگ پیشنهاددی

تحویل فایل اصلی لایه باز به همراه فرمت های قابل چاپ و انتشار

مدت تحویل در 7 روز کاری

طراحی استیکر

1500000

یک میلیون و پانصد هزار تومان

3 اتود اولیه

2 بار ویرایش مجاز

رصد رقبای برند 

2 رنگ پیشنهاددی

تحویل فایل اصلی لایه باز به همراه فرمت های قابل چاپ و انتشار

7 روز کاری

طراحی وابلر


1700000

یک میلیون و هفتصد هزار تومان

3 اتود اولیه

2 بار ویرایش مجاز

رصد رقبای برند 

2 رنگ پیشنهاددی

تحویل فایل اصلی لایه باز به همراه فرمت های قابل چاپ و انتشار

مدت تحویل در 7 روز کاری

عضویت طراحان