طراحی و مدل سازی معماری امید آریا

امید آریا

کارشناس معماری مسلط به نرم افزارهای 3dmax – vray

پکیج تعرفه های امید آریا

تعرفه مدل سازی معماری امید آریا بر اساس مترمربع طراحی می باشد و در این سفارشات , کارفرما فقط مدل سازی و فایل 3dmax را تحویل خواهد گرفت و برای رندرینگ باید از جدول های زیر , علاوه بر مدل سازی , پکیج رندرینگ را نیز انتخاب فرمایید .

مدل سازی داخلی مسکونی کلاسیک , نئوکلاسیک

شروع قیمت از 

100000 تومان

تعرفه هر متر مربع 

امکان 3 بار ویرایش در پروسه طراحی

تعرفه رندر جدا می باشد و این تعرفه فقط برای مدل سازی می باشد .Accounts

Free Trial

مدل سازی داخلی مسکونی مدرن

شروع قیمت از 

80000 تومان

تعرفه هر متر مربع 

امکان 3 بار ویرایش در پروسه طراحی

تعرفه رندر جدا می باشد و این تعرفه فقط برای مدل سازی می باشد .

مدل سازی خارجی کلاسیک و پارامتریک

شروع قیمت از 

80000 تومان

تعرفه هر متر مربع 

امکان 3 بار ویرایش در پروسه طراحی

تعرفه رندر جدا می باشد و این تعرفه فقط برای مدل سازی می باشد .

مدل سازی خارجی مدرن

شروع قیمت از 

60000 تومان

تعرفه هر متر مربع 

امکان 3 بار ویرایش در پروسه طراحی

تعرفه رندر جدا می باشد و این تعرفه فقط برای مدل سازی می باشد .

مدل سازی داخلی تجاری , اداری , فرهنگی و...

شروع قیمت از 

100000 تومان

تعرفه هر متر مربع 

امکان 3 بار ویرایش در پروسه طراحی

تعرفه رندر جدا می باشد و این تعرفه فقط برای مدل سازی می باشد .

سفارش تعداد 4رندر

800000

هشتصد هزار تومان

سفارش تعداد 7 رندر

1500000

یک میلیون و پانصد هزار تومانسفارش تعداد 15 رندر

3000000

سه میلیون تومان

عضویت طراحان