پاندورا فخارچیان

طراحی لوگو پاندورا فخارچیان

پاندورا فخارچیان

پاندورا هستم. حرفه اصلی من گرافیک می باشد و عاشق هنر هستم.

من حدود هفت سال است که در زمینه گرافیک , عکاسی , فیلمبرداری ,موشن گرافیک و تدوین فیلم فعالیت دارم. به نتیجه رساندن ایده های شما باعث افتخار من خواهد بود.

ممنون از اعتمادتون

پکیج طراحی پاندورا فخارچیانAccounts

Free Trial

Projects

SSL

Your Text

طراحی لوگو

10000000

ده  میلیون تومان

2 اتود اولیه - 2 بار ویرایش

رصد رقبای برند دارد

اعلام رنگ سازمانی دارد

2 رنگ پیشنهادی

تحویل در 4 تا 20 روز کاری

بسته به حجم پروژه

تحویل در فرمت های دیجیتال و قابل چاپ طبق درخواست کارفرما 

در صورت تمایل به دریافت فایل لایه باز مستلزم پرداخت مازاد 25 % از مبلغ قرارداد می باشید.

طراحی اینفوگرافیک

3000000

سه میلیون تومان

2 اتود اولیه - 2 بار ویرایش

رصد رقبای برند دارد

اعلام رنگ سازمانی دارد

2 رنگ پیشنهادی

تحویل در 4 تا 20 روز کاری

بسته به حجم پروژه

تحویل در فرمت های دیجیتال و قابل چاپ طبق درخواست کارفرما 

در صورت تمایل به دریافت فایل لایه باز مستلزم پرداخت مازاد 25 % از مبلغ قرارداد می باشید.

طراحی کارت ویزیت

2000000

دو میلیون تومان

2 اتود اولیه - 2 بار ویرایش

رصد رقبای برند دارد

اعلام رنگ سازمانی دارد

2 رنگ پیشنهادی

تحویل در 4 تا 20 روز کاری

بسته به حجم پروژه

تحویل در فرمت های دیجیتال و قابل چاپ طبق درخواست کارفرما 

در صورت تمایل به دریافت فایل لایه باز مستلزم پرداخت مازاد 25 % از مبلغ قرارداد می باشید.

طراحی منو کافه رستوران

3000000

سه میلیون  تومان

2 اتود اولیه - 2 بار ویرایش

رصد رقبای برند دارد

اعلام رنگ سازمانی دارد

2 رنگ پیشنهادی

تحویل در 4 تا 20 روز کاری

بسته به حجم پروژه

تحویل در فرمت های دیجیتال و قابل چاپ طبق درخواست کارفرما 

در صورت تمایل به دریافت فایل لایه باز مستلزم پرداخت مازاد 25 % از مبلغ قرارداد می باشید.Accounts

Free Trial

Projects

SSL

Your Text

Your Text

طراحی ست اداری

5000000

پنج میلیون تومان

2 اتود اولیه - 2 بار ویرایش

رصد رقبای برند دارد

اعلام رنگ سازمانی دارد

2 رنگ پیشنهادی

تحویل در 4 تا 20 روز کاری

بسته به حجم پروژه

تحویل در فرمت های دیجیتال و قابل چاپ طبق درخواست کارفرما 

در صورت تمایل به دریافت فایل لایه باز مستلزم پرداخت مازاد 25 % از مبلغ قرارداد می باشید.

شامل سربرگ ,پاکت , کارت ویزیت و دو مورد تبلیغاتی به انتخاب کارفرما 

بازسازی لوگو

5000000

پنج میلیون تومان

2 اتود اولیه - 2 بار ویرایش

رصد رقبای برند دارد

اعلام رنگ سازمانی دارد

2 رنگ پیشنهادی

تحویل در 4 تا 20 روز کاری

بسته به حجم پروژه

تحویل در فرمت های دیجیتال و قابل چاپ طبق درخواست کارفرما 

در صورت تمایل به دریافت فایل لایه باز مستلزم پرداخت مازاد 25 % از مبلغ قرارداد می باشید.


طراحی بروشور

2000000

دو میلیون تومان

2 اتود اولیه - 2 بار ویرایش

رصد رقبای برند دارد

اعلام رنگ سازمانی دارد

2 رنگ پیشنهادی

تحویل در 4 تا 20 روز کاری

بسته به حجم پروژه

تحویل در فرمت های دیجیتال و قابل چاپ طبق درخواست کارفرما 

در صورت تمایل به دریافت فایل لایه باز مستلزم پرداخت مازاد 25 % از مبلغ قرارداد می باشید.

دو لت یا سه لت به انتخاب کارفرما

طراحی کاتالوگ

3000000

سه میلیون  تومان

2 اتود اولیه - 2 بار ویرایش

رصد رقبای برند دارد

اعلام رنگ سازمانی دارد

2 رنگ پیشنهادی

تحویل در 4 تا 20 روز کاری

بسته به حجم پروژه

تحویل در فرمت های دیجیتال و قابل چاپ طبق درخواست کارفرما 

در صورت تمایل به دریافت فایل لایه باز مستلزم پرداخت مازاد 25 % از مبلغ قرارداد می باشید.

طراحی شخصیت کلی کاتالوگ به همراه 6 صفحه داخلی

تعرفه هر صفحه اضافی 200 هزار تومانAccounts

Free Trial

Projects

SSL

Your Text

Your Text

طراحی پوستر

5000000

پنج میلیون تومان

2 اتود اولیه - 2 بار ویرایش

رصد رقبای برند دارد

رنگ سازمانی ندارد

تحویل در 4 تا 20 روز کاری

بسته به حجم پروژه

تحویل در فرمت های دیجیتال و قابل چاپ طبق درخواست کارفرما 

در صورت تمایل به دریافت فایل لایه باز مستلزم پرداخت مازاد 25 % از مبلغ قرارداد می باشید.

شامل سربرگ ,پاکت , کارت ویزیت و دو مورد تبلیغاتی به اتاخاب کارفرما 

طراحی تک پست

اینیستاگرام

200000

دویست هزار تومان

2 اتود اولیه - 2 بار ویرایش

رصد رقبای برند ندارد


تحویل در 4 تا 20 روز کاری

بسته به حجم پروژه

تحویل در فرمت های دیجیتال و قابل چاپ طبق درخواست کارفرما 

در صورت تمایل به دریافت فایل لایه باز مستلزم پرداخت مازاد 25 % از مبلغ قرارداد می باشید.


طراحی تک استوری

اینیستاگرام

250000

دویست و پنجاه هزار تومان

2 اتود اولیه - 2 بار ویرایش

رصد رقبای برند ندارد


تحویل در 4 تا 20 روز کاری

بسته به حجم پروژه

تحویل در فرمت های دیجیتال و قابل چاپ طبق درخواست کارفرما 

در صورت تمایل به دریافت فایل لایه باز مستلزم پرداخت مازاد 25 % از مبلغ قرارداد می باشید.

دو لت یا سه لت به انتخاب کارفرما

طراحی قالب

پست اینیستاگرام

1000000

سه میلیون  تومان

2 اتود اولیه - 2 بار ویرایش

رصد رقبای برند دارد

اعلام رنگ سازمانی دارد

2 رنگ پیشنهادی

تحویل در 4 تا 20 روز کاری

بسته به حجم پروژه

تحویل در فرمت های دیجیتال و قابل چاپ طبق درخواست کارفرما 

در صورت تمایل به دریافت فایل لایه باز مستلزم پرداخت مازاد 25 % از مبلغ قرارداد می باشید.

طراحی شخصیت کلی کاتالوگ به همراه 6 صفحه داخلی

تعرفه هر صفحه اضافی 200 هزار تومان

طراحی قالب

استوری اینیستاگرام

1500000

سه میلیون  تومان

2 اتود اولیه - 2 بار ویرایش

رصد رقبای برند دارد

اعلام رنگ سازمانی دارد

2 رنگ پیشنهادی

تحویل در 4 تا 20 روز کاری

بسته به حجم پروژه

تحویل در فرمت های دیجیتال و قابل چاپ طبق درخواست کارفرما 

در صورت تمایل به دریافت فایل لایه باز مستلزم پرداخت مازاد 25 % از مبلغ قرارداد می باشید.

طراحی شخصیت کلی کاتالوگ به همراه 6 صفحه داخلی

تعرفه هر صفحه اضافی 200 هزار تومان

عضویت طراحان