پریسا عباسی 

طراح گرافیک

پکیج های طراحی پریسا عباسی 

حداکثر زمان برای تحویل پروژه ها 6 روز کاری می باشد 

پشتیانی پل 24 ساعت شبانه روز آماده ارایه خدمات و مشاوره می باشد . بدون هیچ نگرانی سفارش خود را ثبت کنید . پل ناظر روند طراحی شماست .

پکیج طراحی لوگو تایپ پریسا عباسیAccounts

Free Trial

Projects

SSL

Your Text

Your Text

لوگو تایپ اکونومی

800000

هشتصد هزار تومان

3 اتود اولیه

2بار ویرایش

بدون رنگ سازمانی

تغییرات در فونت های اماده 

رصد رقبای برند ندارد

6روز کاری

لوگو تایپ استاندارد

1300000

یک میلیون و سیصد هزار تومان

3 اتود اولیه

5بار ویرایش

اعلام  رنگ سازمانی

شروع از صفرتا100

رصد رقبای برند ندارد

6روز کاری

لوگوتایپ پیشرفته

2000000

دو میلیون تومان

4 اتود اولیه

ویرایش نامحدود

اعلام رنگ سازمانی

شروع از صفر تا100

رصد رقبای برند دارد

6روز کاریYour Text

Your Text

طراحی پوستر

600000

ششصد هزار تومان

در اندازه دلخواه شما

6روز کاری

طراحی ست اداری 

800000

هشتصد هزار تومان

شامل اوراق اداری و سربرگ و پاکت نامه و یادداشت و یک ایتم تبلیغاتی

6روز کاری

پست اینیستاگرام

اکونومی

20000

بیست هزار تومان

قالب اماده همراه با متن

3روز کاری

پست اینیستاگرام

استاندارد

50000

پنجاه هزار تومان


قالب طراحی شده همراه با متن و تصویر  

3روز کاری

لیبل محصولات

اکونومی

 

400000

چهارصد هزار تومان


فونت آماده

3 اتود اولیه

3 بار ویرایش

6روز کاری

لیبل محصولات

استاندارد

800000

هشتصد هزار تومان


فونت طراحی

3 اتود اولیه

5بار ویرایش

6روز کاری

لوگو تصویری

800000

هشتصد هزار تومان

3اتود اولیه

ویرایش 3بار

اعلام رنگ سازمانی

رصد رقبای برند دارد

6روز کاریAccounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

لوگو ترکیبی

اکونومی( اقتصادی)

1500000

یک میلیون و پانصد هزار تومان

3 اتود اولیه

2بار ویرایش

بدون رنگ سازمانی

رصد رقبای برند ندارد

6روز کاری

لوگو ترکیبی

استاندارد

2000000

دومیلیون تومان

3 اتود اولیه

5بار ویرایش

اعلام رنگ سازمانی

رصد رقبای برند ندارد

6روز کاری

لوگو ترکیبی

پیشرفته

2500000

دو میلیون و پانصد هزار تومان

4 اتود اولیه

ویرایش نامحدود

اعلام رنگ سازمانی

رصد رقبای برند دارد

6روز کاریAccounts

Free Trial

Projects

SSL

Your Text

طراحی بنر

سطح اکونومی

400000

چهارصد هزار تومان

مونتاژ المان های مناسب

2 اتود اولیه

ویرایش 3 بار

تحویل 6 روز کاری

در اندازه دلخواه شما

طراحی بنر

سطح استاندارد

600000

ششصد هزار تومان

مونتاژ المان های مناسب

3 اتود اولیه

ویرایش 5 بار

تحویل 6 روز کاری

در اندازه دلخواه شما

طراحی بنر

سطح پیشرفته

950000

نهصد و پنجاه هزار تومان

طراحی کانسپت اختصاصی

3 اتود اولیه

ویرایش 7 بار

تحویل 6 روز کاری

در اندازه دلخواه شما

عضویت طراحان