r.rahmatti رحمت اله رحمتی معمار و طراح داخلی و دکوراسیون و فاز 2 معماری

رحمت اله رحمتی

من به عنوان یک مهندس طراح  معمار با بیش از 12 سال سابقه فعالیت در من در زمینه طراحی معماری (فاز1و فاز2) و ساخت ساختمان مسکونی و تجاری و اقامتی هستم ،به عنوان یک مهندس همیشه به دنبال کشف ویادگیری فنون و مصالح وروش های ساخت نوین ، استفاده از تکنولوژی هستم برای کاهش دادن هزینه های مالی و زمانی پروژه، وبه عنوان یک طراح معمارهمیشه به دنبال کشف پتانسیل های بلقوه پروژه هستم برای بهره گیری خلاقانه در جهت ساخت بنایی ماندگار و پایدار.

پکیج های تعرفه رحمت اله رحمتی

طراحی پلان معماری

آپارتمان با مشاعات

30000

سی هزار تومان

تعرفه هر متر مربع

بر اساس متراژ درج در پروانه ساخت 

حداکثر تعامل طراح و کارفرما

3 بار ویرایش در پروسه طراحی 

مدت تحویل پروژه نسبت به حجم پروژه متفاوت می باشد . Accounts

Free Trial

Projects

SSL

طراحی پلان معماری

آپارتمان برای یک طبقه با مشاعات

85000

هشتاد و پنج هزار تومان

تعرفه هر متر مربع

بر اساس متراژ یک طبقه

حداکثر تعامل طراح و کارفرما

3 بار ویرایش در پروسه طراحی 

مدت تحویل پروژه نسبت به حجم پروژه متفاوت می باشد . 

طراحی پلان معماری

ویلا

100000

صد هزار تومان

تعرفه هر متر مربع


حداکثر تعامل طراح و کارفرما

3 بار ویرایش در پروسه طراحی 

مدت تحویل پروژه نسبت به حجم پروژه متفاوت می باشد . 

طراحی پلان معماری

مجموعه تجاری

130000

صد و سی هزار تومان

تعرفه هر متر مربع


حداکثر تعامل طراح و کارفرما

3 بار ویرایش در پروسه طراحی 

مدت تحویل پروژه نسبت به حجم پروژه متفاوت می باشد . 


طراحی نما

یک واحد تجاری

500000

پانصد  هزار تومان

تعرفه هر متر مربع

حداکثر تعامل طراح و کارفرما

3 بار ویرایش در پروسه طراحی 

مدت تحویل پروژه نسبت به حجم پروژه متفاوت می باشد . 

طراحی نما

مجموعه تجاری

108000

صد و هشت هزار تومان

تعرفه هر متر مربع

حداکثر تعامل طراح و کارفرما

3 بار ویرایش در پروسه طراحی 

مدت تحویل پروژه نسبت به حجم پروژه متفاوت می باشد . Free Trial

Projects

SSL

طراحی نما

ویلایی

150000

صد و پنجاه هزار تومان

تعرفه هر متر مربع

حداکثر تعامل طراح و کارفرما

3 بار ویرایش در پروسه طراحی 

مدت تحویل پروژه نسبت به حجم پروژه متفاوت می باشد . 

طراحی نما 


آپارتمانی

80000

هشتاد هزار تومان

تعرفه هر متر مربع

حداکثر تعامل طراح و کارفرما

3 بار ویرایش در پروسه طراحی 

مدت تحویل پروژه نسبت به حجم پروژه متفاوت می باشد . 


رندر شب و طراحی نورپردازی برای نما

20000

بیست هزار تومان

تعرفه هر متر مربع

حداکثر تعامل طراح و کارفرما

3 بار ویرایش در پروسه طراحی 

مدت تحویل پروژه نسبت به حجم پروژه متفاوت می باشد . 


طراحی داخلی

آپارتمان

120000

صد و بیست   هزار تومان

تعرفه هر متر مربع

حداکثر تعامل طراح و کارفرما

3 بار ویرایش در پروسه طراحی 

مدت تحویل پروژه نسبت به حجم پروژه متفاوت می باشد . 

طراحی داخلی

ویلا

120000

صد و بیست هزار تومان

تعرفه هر متر مربع

حداکثر تعامل طراح و کارفرما

3 بار ویرایش در پروسه طراحی 

مدت تحویل پروژه نسبت به حجم پروژه متفاوت می باشد . Free Trial

Projects

SSL

طراحی داخلی

مجموعه تجاری

170000

صد و هفتاد هزار تومان

تعرفه هر متر مربع

حداکثر تعامل طراح و کارفرما

3 بار ویرایش در پروسه طراحی 

مدت تحویل پروژه نسبت به حجم پروژه متفاوت می باشد . 

طراحی داخلی

یک واحد تجاری

800000

هشتصد هزار تومان

تعرفه هر متر مربع

حداکثر تعامل طراح و کارفرما

3 بار ویرایش در پروسه طراحی 

مدت تحویل پروژه نسبت به حجم پروژه متفاوت می باشد . فاز 2 معماری

12000

پنجاه هزار تومان

تعرفه هر متر مربعمدت تحویل پروژه نسبت به حجم پروژه متفاوت می باشد . 

طراحی محوطه , لنداسکیپ , روف گاردن 

مسکونی

40000

چهل  هزار تومان

تعرفه هر متر مربع

حداکثر تعامل طراح و کارفرما

3 بار ویرایش در پروسه طراحی 

مدت تحویل پروژه نسبت به حجم پروژه متفاوت می باشد . 

طراحی محوطه , لنداسکیپ , روف گاردن 

تجاری

50000

پنجاه هزار تومان

تعرفه هر متر مربع

حداکثر تعامل طراح و کارفرما

3 بار ویرایش در پروسه طراحی 

مدت تحویل پروژه نسبت به حجم پروژه متفاوت می باشد . Free Trial

Projects

SSL

توضیحات

1 در صورت علاقه مندی  کارفرما و عقد قرار داد، نظارت معماری در استان خراسان رضوی میپذیرم.

2 در صورت علاقه مندی کارفرما و عقد قرار داد، اجرا/ مدیریت پیمان در استان خراسان رضوی را میپذیرم.

3-بازدید از پروژه بصورت توافقی انجام میشود و به هزینه کارفرما خواهد بود.

4-در عقد قرار داد طراحی ،طراح مسئولیت نظارتی و مدیریتی در ارتباط با شیوه و روند اجرایی پروژه ندارد.

عضویت طراحان