ریحانه کدیور

ریحانه کدیور

ریحانه کدیور

دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه هنر

حوزه های فعالیت ریحانه کدیور :

  • انجام پروژه های طراحی و مدل سازی در حوزه های محصول – مبلمان – معماری داخلی و خارجی مدرن
  • آماده سازی و تحویل پروستر و معرفی نقشه در صورت درخواست کارفرما
  • نرم افزارها: سالیدورکس – تریدی مکس ویری – فتوشاپ

پکیج تعرفه های ریحانه کدیورAccounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

Sub-domains

طراحی و مدل سازی مبلمان

4500000

چهار میلیون و  پانصد هزار تومان


تعرفه مدل سازی مبلمان 3 میلیون تومان

تعرفه طراحی 1/5 میلیون تومان 

تعرفه نقشه فنی 1 میلیون تومان

تعرفه پوستر 1/5 میلیون تومان

بر روی هر پروژه تنها یک شات رندر ارایه می شود . تعرفه هر شات رندر اضافی 500 هزار تومان

تحویل فایل نهایی با فرمت دلخواه کارفرما

دریافت فایل سه بعدی طراحی با تعرفه 70 درصد هزینه کل پروژه

تحلیل رقبا و تحقیقات اولیه طراحی

مدت زمان تحویل 3 تا 30 روز کاری بسته به حجم پروژه

امکان بازنگری و ویرایش تا 2 مرتبه


طراحی و مدل سازی محصول

5500000

پنج میلیون و  پانصد هزار تومان


تعرفه مدل سازی محصول 4 میلیون تومان

تعرفه طراحی 1/5 میلیون تومان 

تعرفه نقشه فنی 1 میلیون تومان

تعرفه پوستر 1/5 میلیون تومان

بر روی هر پروژه تنها یک شات رندر ارایه می شود . تعرفه هر شات رندر اضافی 500 هزار تومان

تحویل فایل نهایی با فرمت دلخواه کارفرما

دریافت فایل سه بعدی طراحی با تعرفه 70 درصد هزینه کل پروژه

تحلیل رقبا و تحقیقات اولیه طراحی

مدت زمان تحویل 3 تا 30 روز کاری بسته به حجم پروژه

امکان بازنگری و ویرایش تا 2 مرتبه


معماری داخلی مدرن

100000

صد هزار تومان

تعرفه هر متر مربع طراحی

تعرفه شامل تنها یک  رندر می باشد و تعرفه هر شات رندر 500 هزار تومان می باشد . 

بر روی هر پروژه یک شات رندر ارایه می شود و برای دریافت های رندر های اضافی , باید گزینه جداگانه انتخاب فرمایید . 

ارایه فایل های رندر با پسونر مورد دلخواه کارفرما

دریافت فایل سه بعدی طراحی با تعرفه 70 درصد هزینه کل پروژه

تحلیل رقبا و تحقیقات اولیه طراحی

مدت زمان تحویل 3 تا 30 روز کاری بسته به حجم پروژه

امکان بازنگری و ویرایش تا 2 مرتبه
Accounts

Projects

SSL

Domains

Sub-domains

معماری خارجی مدرن

80000

هشتاد هزار تومان

تعرفه هر متر مربع طراحی

تعرفه شامل تنها یک  رندر می باشد و تعرفه هر شات رندر 500 هزار تومان می باشد . 

بر روی هر پروژه یک شات رندر ارایه می شود و برای دریافت های رندر های اضافی , باید گزینه جداگانه انتخاب فرمایید . 

ارایه فایل های رندر با پسونر مورد دلخواه کارفرما

دریافت فایل سه بعدی طراحی با تعرفه 70 درصد هزینه کل پروژه

تحلیل رقبا و تحقیقات اولیه طراحی

مدت زمان تحویل 3 تا 30 روز کاری بسته به حجم پروژه

امکان بازنگری و ویرایش تا 2 مرتبه


سفارش رندر اضافی

500000

پانصد هزار تومان

تعرفه هر رندر اضافی

تعرفه شامل تنها یک  رندر می باشد و تعرفه هر شات رندر 500 هزار تومان می باشد . 

بر روی هر پروژه یک شات رندر ارایه می شود و برای دریافت های رندر های اضافی , باید گزینه جداگانه انتخاب فرمایید . نکات تکمیلی سفارش از ریحانه کدیور :

  • بر روی هر پروژه یک شات رندر ارایه می شود و برای دریافت شات های بیشتر گزینه جداگانه لحاظ شده است .
  • فایل های نهایی عموما با فرمت jpeg  (رندر) بوده و درصورت درخواست کارفرما فرمت های دلخواه کارفرما به صورت رایگان ارسال می شود .
  • هزینه دریافت فایل اصلی مدل سازی به صورت جداگانه بوده و کارفرما جهت دریافت آن ملزم به پرداخت 70 درصد هزینه مدل سازی و طراحی به صورت مازاد می باشد . ( برای دریافت فایل مدل سازی , نیاز به ثبت سفارش نیست و بعد از تکمیل پروژه , از طریق پشتیبان پل دیزانیرز این موارد پیگیری و انجام می شود.)
  • قبل از طراحی کلیه مراحل تحلیل رقبا و تحقیقات اولیه بنا به حجم پروژه بدون هزینه انجام می شود .

مدت زمات تحویل پروژه ها 3 تا 30 روز کاری نیست به حجم پروژه متغیر می باشد .

امکان بازنگری و ویرایش تا دو مرتبه به صورت رایگان انجام می شود .

عضویت طراحان