ریحانه سادات صالحی

ریحانه سادات صالحی هستم. درحال دریافت کارشناسی گرافیک.

7 ساله که در رشته گرافیک مشغول تحصیل و فعالیت میباشم . دوره های طراحی لوگو و آموزش ایلستریتور جداگانه دوره دیدم و به فتوشاپ و ایلستریتور مسلطم. مسئول طراحی و چاپ در دفتر تبلیغاتی برسام بودم .در زمینه های طراحی لوگو، محتوای سوشال مدیا، بنر سایت و بقیه اقلام چاپی در خدمت عزیزان هستم….

بنظر من تخصص و تسلط به علوم هنری ،هارمونی و زیباشناسی و خاص بودن طرح ،خیلی فراتر از تسلط به فتوشاپ وبرنامه ها وطراحی های بازاری میباشد . کار باید دارای اصالت، زیبایی، گزیده گویی ،مباحث مختلف جذابیت و ارزش باشد…من کارهایم رابراساس اصول مختلف اجرا میکنم و انچه در توان دارم برای رضایت و ارزشمند بودن طرح شما انجام خواهم داد. حتما هنر واجرای بنده را تجربه کنید….

پکیج طراحی ریحانه سادات صالحیAccounts

Free Trial

Projects

Projects

طراحی لوگو

900000

تومان

نهصد هزار تومان

2 بار ویرایش در پروسه طراحی

ارایه 2 اتود اولیه

تحویل در 10 روز کاری

تحویل فایل های در فرمت های قابل چاپ و نمایش

طراحی 10 پست اینیستاگرام

500000

تومان

پانصد هزار تومان

2 بار ویرایش در پروسه طراحی


تحویل در 10 روز کاری

تحویل فایل های در فرمت های قابل چاپ و نمایش

طراحی تراکت دورو

700000

تومان

هفتصد هزار تومان

2 بار ویرایش در پروسه طراحی

ارایه 2 اتود اولیه

تحویل در 10 روز کاری

تحویل فایل های در فرمت های قابل چاپ و نمایش

طراحی کارت ویزیت

500000

تومان

پانصد هزار تومان

2 بار ویرایش در پروسه طراحی

ارایه 2 اتود اولیه

تحویل در 10 روز کاری

تحویل فایل های در فرمت های قابل چاپ و نمایشAccounts

Free Trial

Projects

Projects

طراحی 4 قلم ست اداری

1500000

تومان

یک میلیون و پانصد هزار تومان

2 بار ویرایش در پروسه طراحی

ارایه 2 اتود اولیه

تحویل در 10 روز کاری

تحویل فایل های در فرمت های قابل چاپ و نمایش

طراحی بیلبورد

1800000

تومان

یک میلیون و هشتصد هزار تومان

2 بار ویرایش در پروسه طراحی


تحویل در 10 روز کاری

تحویل فایل های در فرمت های قابل چاپ و نمایش

طراحی ماگ

300000

تومان

سیصد هزار تومان

2 بار ویرایش در پروسه طراحی

ارایه 2 اتود اولیه

تحویل در 10 روز کاری

تحویل فایل های در فرمت های قابل چاپ و نمایش

طراحی کارت تبریک

400000

تومان

چهارصد هزار تومان

2 بار ویرایش در پروسه طراحی

ارایه 2 اتود اولیه

تحویل در 10 روز کاری

تحویل فایل های در فرمت های قابل چاپ و نمایشAccounts

Free Trial

Projects

Projects

طراحی منو

1000000

تومان

یک میلیون تومان

2 بار ویرایش در پروسه طراحی

ارایه 2 اتود اولیه

تحویل در 10 روز کاری

تحویل فایل های در فرمت های قابل چاپ و نمایش

طراحی تابلو سردرب

800000

تومان

هشتصد هزار تومان

2 بار ویرایش در پروسه طراحی


تحویل در 10 روز کاری

تحویل فایل های در فرمت های قابل چاپ و نمایش

طراحی تصویر سازی دیجیتال

600000

تومان

ششصد هزار تومان

2 بار ویرایش در پروسه طراحی

ارایه 2 اتود اولیه

تحویل در 10 روز کاری

تحویل فایل های در فرمت های قابل چاپ و نمایش

طراحی بروشور 

1500000

تومان

یک میلیون و پانصد هزار تومان

2 بار ویرایش در پروسه طراحی

ارایه 2 اتود اولیه

تحویل در 10 روز کاری

تحویل فایل های در فرمت های قابل چاپ و نمایشAccounts

Free Trial

Projects

Projects

بازسازی لوگو

700000

تومان

هفتصد هزار تومان

2 بار ویرایش در پروسه طراحی

ارایه 2 اتود اولیه

تحویل در 10 روز کاری

تحویل فایل های در فرمت های قابل چاپ و نمایش

طراحی پوستر

600000

تومان

ششصد هزار تومان

2 بار ویرایش در پروسه طراحی

ارایه 2 اتود اولیه

تحویل در 10 روز کاری

تحویل فایل های در فرمت های قابل چاپ و نمایش

]

عضویت طراحان