رزیتا فرج نیا

رزیتا فرج نیا

رزیتا فرج نیا

کارشناس ارشد مهندسی معماری

بازدید حضوری پروژه ها در شهر ارومیه

تعرفه های کاری رزیتا فرج نیا

طراحی آشپزخانه

سبک

کلاسیک

2500000

تومان

دو میلیون و پانصد هزار تومان

حداکثر تعامل قبل از طراحی

ارائه تست رندرهای اولیه 

2

بار ویرایش در پروسه طراحی 

ارایه 

3 الی 7 

رندر با کیفیت در محله تحویل نهایی و بعد از تایید نهایی کارفرما

تحویل 

روز کاری


تحویل نقشه اجرایی با تمام جزئیات Accounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

طراحی آشپزخانه

سبک

نئوکلاسیک

2000000

تومان

دو میلیون تومان

حداکثر تعامل قبل از طراحی

ارائه تست رندرهای اولیه 

2

بار ویرایش در پروسه طراحی 

ارایه 

3 الی 7 

رندر با کیفیت در محله تحویل نهایی و بعد از تایید نهایی کارفرما

تحویل 

روز کاری


تحویل نقشه اجرایی با تمام جزئیات 

طراحی آشپزخانه

سبک

مدرن

1500000

تومان

یک میلیون و پانصد هزار تومان

حداکثر تعامل قبل از طراحی

ارائه تست رندرهای اولیه 

2

بار ویرایش در پروسه طراحی 

ارایه 

3 الی 7 

رندر با کیفیت در محله تحویل نهایی و بعد از تایید نهایی کارفرما

تحویل 

روز کاری


تحویل نقشه اجرایی با تمام جزئیات 

طراحی داخلی مسکونی

سبک

نئوکلاسیک

60000

تومان

هر مترمربع شصت هزار تومان

حداکثر تعامل قبل از طراحی

ارائه تست رندرهای اولیه 

2

بار ویرایش در پروسه طراحی 

ارایه 

5 الی 10 

رندر با کیفیت در محله تحویل نهایی و بعد از تایید نهایی کارفرما

تحویل 

7 تا 30

روز کاری

بسته به حجم پروژه

تحویل نقشه اجرایی با تمام جزئیات 

طراحی داخلی مسکونی

سبک

مدرن

40000

تومان

هر مترمربع چهل هزار تومان

حداکثر تعامل قبل از طراحی

ارائه تست رندرهای اولیه 

2

بار ویرایش در پروسه طراحی 

ارایه 

5 الی 10 

رندر با کیفیت در محله تحویل نهایی و بعد از تایید نهایی کارفرما

تحویل 

7 تا 30

روز کاری

بسته به حجم پروژه

تحویل نقشه اجرایی با تمام جزئیات Accounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

طراحی نما

سبک مدرن

70000

تومان

هر مترمربع هفتاد هزار تومان

حداکثر تعامل قبل از طراحی

ارائه تست رندرهای اولیه 

2

بار ویرایش در پروسه طراحی 

ارایه 

3 الی 5 

رندر با کیفیت در محله تحویل نهایی و بعد از تایید نهایی کارفرما

تحویل 

7 تا 30

روز کاری

بسته به حجم پروژه

تحویل نقشه اجرایی با تمام جزئیات 


طراحی محوطه

لنداسکیپ - روف گاردن

70000

تومان

هر مترمربع هفتاد هزار تومان

حداکثر تعامل قبل از طراحی

ارائه تست رندرهای اولیه 

2

بار ویرایش در پروسه طراحی 

ارایه 

5 الی 10 

رندر با کیفیت در محله تحویل نهایی و بعد از تایید نهایی کارفرما

تحویل 

7 تا 30

روز کاری

بسته به حجم پروژه

تحویل نقشه اجرایی با تمام جزئیات 

تعرفه ارایه شده برای مساحت زیر 1000 متر مربع می باشد و برای فضاهای بالای هزار متر مربع , تعرفه طراحی 50 هزار تومان برای هر مترمربع می باشد . 

طراحی داخلی

اداری تجاری خدماتی

90000

تومان

هر مترمربع نود هزار تومان

حداکثر تعامل قبل از طراحی

ارائه تست رندرهای اولیه 

2

بار ویرایش در پروسه طراحی 

ارایه 

5 الی 10 

رندر با کیفیت در محله تحویل نهایی و بعد از تایید نهایی کارفرما

تحویل 

7 تا 30

روز کاری

بسته به حجم پروژه

تحویل نقشه اجرایی با تمام جزئیات 


سوالات متداول:

آیا امکان قبول نظارت بر پروژه یا اجرای پروژه وجود دارد ؟

بنده ترجیحا به عنوان فریلنسر کار میکنم و در حیطه اجرائی فعالیتی ندارم ولی نقشه های کامل به تیم اجرائی کارفرما تحویل خواهد شد .

آیا امکان بازدید از پروژه وجود دارد ؟

امکان برداشت و بازدید از پروژه فقط در شهر ارومیه امکان پذیر می باشد.

عضویت طراحان