سحر جان محمدی

سحر جان محمدی

سحر جان محمدی

سحر هستم مشاور و طراح کلیه امور چاپ و تبلیغات
عاشق طراحی و گرافیک و عاشق خلق طرحهای جدید
متخصص طراحی کارت ویزیت. لوگو. لیبل. سربرگ. انواع منو رستوران. انواع کاتالوگ. بنر. جعبه. تابلو. مهر. پاکت. فاکتور. قبض. سرنسخه پزشکی. تراکت. بروشور و …
با ۸ سال سابقه در امور چاپ و تبلیغات در دفاتر بنام

پکیج طراحی سحر جان محمدیAccounts

Free Trial

Projects

SSL

طراحی

لوگو تایپ

3000000

سه میلیون تومان

3 اتود اولیه - 4 بار ویرایش

رصد رقبای برند دارد

تحویل در فرمت های قابل چاپ همراه با تحویل فایل لایه باز( اصلی)

تحویل در 10 روز کاری

طراحی لوگو تصویری

4000000

چهار میلیون تومان

3 اتود اولیه - 4 بار ویرایش

رصد رقبای برند دارد

تحویل در فرمت های قابل چاپ همراه با تحویل فایل لایه باز( اصلی)

تحویل در 10 روز کاری

طراحی لوگو ترکیبی

2000500

دو میلیون و پانصد هزار تومان

3 اتود اولیه - 4 بار ویرایش

رصد رقبای برند دارد

تحویل در فرمت های قابل چاپ همراه با تحویل فایل لایه باز( اصلی)

تحویل در 10 روز کاری

بازسازی لوگو


1500000

یک میلیون و پانصد هزار تومان

3 اتود اولیه - 4 بار ویرایش

رصد رقبای برند دارد

تحویل در فرمت های قابل چاپ همراه با تحویل فایل لایه باز( اصلی)

تحویل در 10 روز کاریAccounts

Free Trial

Projects

SSL

طراحی

کارت ویزیت دورو

400000

چهارصد هزار تومان

3 اتود اولیه - 4 بار ویرایش

رصد رقبای برند دارد

تحویل در فرمت های قابل چاپ همراه با تحویل فایل لایه باز( اصلی)

تحویل در 5 روز کاری

طراحی 

منو کافه رستوران

1000000

یک  میلیون تومان

3 اتود اولیه - 4 بار ویرایش

رصد رقبای برند دارد

تحویل در فرمت های قابل چاپ همراه با تحویل فایل لایه باز( اصلی)

تحویل در 10 روز کاری

طراحی 

تراکت تبلیغاتی

500000

 پانصد هزار تومان

3 اتود اولیه - 4 بار ویرایش

رصد رقبای برند دارد

تحویل در فرمت های قابل چاپ همراه با تحویل فایل لایه باز( اصلی)

تحویل در 5 روز کاری

طراحی

فاکتور و قبض


300000

 سیصد هزار تومان

3 اتود اولیه - 4 بار ویرایش

رصد رقبای برند دارد

تحویل در فرمت های قابل چاپ همراه با تحویل فایل لایه باز( اصلی)

تحویل در 5 روز کاریAccounts

Free Trial

Projects

SSL

طراحی

تقویم رومیزی

1500000

یک میلیون و پانصد هزار تومان

3 اتود اولیه - 4 بار ویرایش

رصد رقبای برند دارد

تحویل در فرمت های قابل چاپ همراه با تحویل فایل لایه باز( اصلی)

تحویل در 10 روز کاری

طراحی 

سربرگ

300000

سیصد هزار تومان

3 اتود اولیه - 4 بار ویرایش

رصد رقبای برند دارد

تحویل در فرمت های قابل چاپ همراه با تحویل فایل لایه باز( اصلی)

تحویل در 5 روز کاری

طراحی 

نایلون و ساک خرید 

700000

 هفتصد هزار تومان

3 اتود اولیه - 4 بار ویرایش

رصد رقبای برند دارد

تحویل در فرمت های قابل چاپ همراه با تحویل فایل لایه باز( اصلی)

تحویل در 5 روز کاری

طراحی

جعبه دستمال کاغذی

1000000

یک  میلیون تومان

3 اتود اولیه - 4 بار ویرایش

رصد رقبای برند دارد

تحویل در فرمت های قابل چاپ همراه با تحویل فایل لایه باز( اصلی)

تحویل در 10 روز کاریAccounts

Free Trial

Projects

SSL

طراحی

استند و بنر 

500000

پانصد هزار تومان

3 اتود اولیه - 4 بار ویرایش

رصد رقبای برند دارد

تحویل در فرمت های قابل چاپ همراه با تحویل فایل لایه باز( اصلی)

تحویل در5 روز کاری

طراحی 

بسته بندی کارتن مادر محصولات

1500000

یک میلیون و پانصد هزار تومان

3 اتود اولیه - 4 بار ویرایش

رصد رقبای برند دارد

تحویل در فرمت های قابل چاپ همراه با تحویل فایل لایه باز( اصلی)

تحویل در 15 روز کاری

طراحی 

بروشور

1500000

یک میلیون و پانصد هزار تومان

3 اتود اولیه - 4 بار ویرایش

رصد رقبای برند دارد

تحویل در فرمت های قابل چاپ همراه با تحویل فایل لایه باز( اصلی)

تحویل در 15 روز کاری

طراحی

لیبل

300000

سیصد هزار تومان

3 اتود اولیه - 4 بار ویرایش

رصد رقبای برند دارد

تحویل در فرمت های قابل چاپ همراه با تحویل فایل لایه باز( اصلی)

تحویل در 5 روز کاری

عضویت طراحان