سید محمد حسن حسینی

سید محمد حسن حسینی

تبعه هندوستان – ساکن ایران

پکیج طراحی سید محمد حسن حسینیAccounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

پکیج یک

طراحی لوگو


200000

دویست هزار تومان

3 اتود اولیه

3 بار ویرایش

اعلام رنگ سازمانی دارد

3 رنگ پیشنهادی

تحویل در فرمت های قابل چاپ و نمایش 

تحویل در 2 الی 3 روز کاری

پکیج دو

طراحی لوگو


500000

پانصد هزار تومان

4 اتود اولیه

3 بار ویرایش

اعلام رنگ سازمانی دارد

3 رنگ پیشنهادی

تحویل در فرمت های قابل چاپ و نمایش 

تحویل فایل لایه باز

تحویل در 2 الی 3 روز کاری

پکیج سه

طراحی لوگو


500000

پانصد هزار تومان

5 اتود اولیه

4 بار ویرایش

اعلام رنگ سازمانی دارد

3 رنگ پیشنهادی

تحویل در فرمت های قابل چاپ و نمایش 

تحویل فایل لایه باز

تحویل در 2 الی 3 روز کاریAccounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

پکیج یک

لوگو موشن


400000

چهارصد هزار تومان

2 اتود اولیه

1 بار ویرایش

اعلام رنگ سازمانی دارد

2 رنگ پیشنهادی

تحویل فایل mp4  فایل کروماکی

تحویل در 2 الی 4 روز کاری

پکیج دو

لوگو موشن


1000000

یک میلیون تومان

3 اتود اولیه

2 بار ویرایش

اعلام رنگ سازمانی دارد

2 رنگ پیشنهادی

فایل به صورت mp4  لایه باز به صورت افتر افکت فایل کروماکی 

تحویل در 2 الی 6 روز کاری

عضویت طراحان