طراحی لوگو گرافیک

نیکو دربندی

فارغ التحصیل ارتباط تصویری و دارای مدرک کاردانی گرافیک

کارشناسی ارتباط تصویری در دانشگاه هنر و معماری پارس

3 سال سابقه طراحی گرافیک و یک سال سابقه طراحی در آژانس تبلیغاتی

پکیج طراحی نیکو دربندی

طراحی

اینفوگرافیک

900000

تومان

نهصد هزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

حداکثر تعامل با کارفرما

4

بار ویرایش

تحویل در کمتر از 20 روز

تحویل فایل

pdf-ai

لایه باز

رنگ پیشنهادی 

مورد

رصد رقبای برند دارد

یک مورد طراحی گرافیک اطلاع رسانی که شامل ساختار کلی و طراحی اطلاعات به صورت تصویری و نموداری می باشد .Accounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

Sub-domains

Your Text

طراحی

منو 

کافه

رستوران

2100000

تومان

دو میلیون و صد هزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

حداکثر تعامل با کارفرما

4

بار ویرایش

تحویل در کمتر از 20 روز

تحویل فایل 

pdf-ai

لایه باز

رنگ پیشنهادی 

مورد


رصد رقبای برند دارد

تعرفه برای شش صفحه داخلی می باشد , تعرفه صفحات اضافی هر صفحه از 300 هزار تومان محاسبه خواهد شد .

طراحی

بسته بندی

واحد برای یک  محصول

1600000

تومان

یک میلیون و ششصد هزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

حداکثر تعامل با کارفرما

4

بار ویرایش

تحویل در کمتر از 20 روز

تحویل فایل 

pdf-ai

لایه باز

رنگ پیشنهادی 

مورد

رصد رقبای برند داردطراحی

بسته بندی 

کارتن

مادر

محصولات

1600000

تومان

یک میلیون و ششصد هزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

حداکثر تعامل با کارفرما

4

بار ویرایش

تحویل در کمتر از 20 روز

تحویل فایل 

pdf-ai

لایه باز

رنگ پیشنهادی 

مورد

رصد رقبای برند دارد


طراحی

ست اداری

2100000

تومان

دو میلیون و صد هزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

حداکثر تعامل با کارفرما

4

بار ویرایش

تحویل در کمتر از 20 روز

تحویل فایل 

pdf-ai

لایه باز

رنگ پیشنهادی 

مورد

رصد رقبای برند دارد

شامل سربرگ , پاکت نامه , کارت ویزیت و دو مورد تبلیغاتی دیگر به انتخاب کارفرما


طراحی اطلاع رسانی فروشگاه


طراحی وابلر

900000

تومان

نهصد هزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

حداکثر تعامل با کارفرما

4

بار ویرایش

تحویل در کمتر از 20 روز

تحویل فایل 

pdf-ai

لایه باز

رنگ پیشنهادی 

مورد

رصد رقبای برند دارد

ابزار اطلاع رسانی که به قفسه یا طبقه فروشگا ها متصل می شودAccounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

Sub-domains

Your Text

طراحی اطلاع رسانی فروشگاه


طراحی استیکر

650000

900000

تومان

در دو تعرفه ارایه می شود

ارایه 3 اتود اولیه

حداکثر تعامل با کارفرما


اکونومی : 2 بار ویرایش

استاندارد : 4 بار ویرایش

تحویل در کمتر از 20 روز

تحویل فایل 

pdf-ai

لایه باز

رنگ پیشنهادی 


اکونومی : 2

استاندارد :3

رصد رقبای برند دارد

ابزار اطلاع رسانی که معمولا جهت چسباندن بر روی شیشه یا کف فروشگا ها استتفاده می شود .

طراحی اطلاع رسانی فروشگاه


طراحی هنگلر

( دنگلر)

900000

تومان

نهصد هزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

حداکثر تعامل با کارفرما

4

بار ویرایش

تحویل در کمتر از 20 روز

تحویل فایل 

pdf-ai

لایه باز

رنگ پیشنهادی 

مورد

رصد رقبای برند دارد

هنگلر , ابزار اطلاع رسانی  است که در فروشگاه ها از سقف آویزان می شود . 

طراحی اطلاع رسانی فروشگاه


طراحی شلف تاکر

900000

تومان

نهصد هزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

حداکثر تعامل با کارفرما

4

بار ویرایش

تحویل در کمتر از 20 روز

تحویل فایل 

pdf-ai

لایه باز

رنگ پیشنهادی 

مورد

رصد رقبای برند دارد

ابزار اصلاع رسانی که در عرض طبقات و قفسه های فروشگاهی نصب می شود

طراحی اطلاع رسانی فروشگاه


طراحی بانتینگ

1200000

تومان

یک میلیون ودویست هزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

حداکثر تعامل با کارفرما

4

بار ویرایش

تحویل در کمتر از 20 روز

تحویل فایل 

pdf-ai

لایه باز

رنگ پیشنهادی 

مورد

رصد رقبای برند دارد

ابزار اطلاع رسانی که روی مقوا یا طلق چاپ می شود و به صورت ریسه از یک سو به سوی دیگر کشیده می شود.


طراحی

انواع گواهینامه

( دیپلم , کارت ضمانت , کارت گارانتی )


سطح اکونومی

700000

تومان

هفتصد هزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

2

بار ویرایش

رنگ پیشنهادی 

2

مورد

حداکثر تعامل با کارفرما

تحویل در کمتر از 20 روز

تحویل فایل 

pdf-ai

لایه باز

رصد رقبای برند داردAccounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

Sub-domains

طراحی

انواع گواهینامه

( دیپلم , کارت ضمانت , کارت گارانتی )


سطح استاندارد

900000

تومان

نهصد هزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

4

بار ویرایش

رنگ پیشنهادی 

مورد

حداکثر تعامل با کارفرما

تحویل در کمتر از 20 روز

تحویل فایل 

pdf-ai

لایه باز

رصد رقبای برند دارد


طراحی 

لوگو

سطح اکونومی

1100000

تومان

یک میلیون و صد هزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

2

بار ویرایش

رنگ پیشنهادی 

2

مورد

حداکثر تعامل با کارفرما

تحویل در کمتر از 20 روز

تحویل فایل 

pdf-ai

لایه باز

رصد رقبای برند دارد

طراحی 

لوگو

سطح استاندارد

1600000

تومان

یک میلیون و ششصد هزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

4

بار ویرایش

رنگ پیشنهادی 

مورد

حداکثر تعامل با کارفرما

تحویل در کمتر از 20 روز

تحویل فایل 

pdf-ai

لایه باز

رصد رقبای برند دارد

بازسازی لوگو

800000

تومان

هشتصد هزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

4

بار ویرایش

رنگ پیشنهادی 

مورد

حداکثر تعامل با کارفرما

تحویل در کمتر از 20 روز

تحویل فایل 

pdf-ai

لایه باز

رصد رقبای برند دارد


طراحی

هویت بصری 

کامل یک

برند

6600000

تومان

شش میلیون و ششصد هزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

4

بار ویرایش

حداکثر تعامل با کارفرما

رنگ پیشنهادی 

مورد

تحویل در کمتر از 20 روز

تحویل فایل 

pdf-ai

لایه باز

رصد رقبای برند دارد
Accounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

Sub-domains

Your Text

طراحی 

مجموعه ده عددی

پست

شبکه های اجتماعی

2400000

تومان

دو میلیون و چهارصد هزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

4

بار ویرایش

حداکثر تعامل با کارفرما

رنگ پیشنهادی 

مورد

تحویل در کمتر از 20 روز

تحویل فایل 

pdf-ai

لایه باز

رصد رقبای برند دارد


طراحی 

مجموعه ده عددی

استوری

شبکه های اجتماعی

2400000

تومان

دو میلیون و چهارصد هزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

4

بار ویرایش

حداکثر تعامل با کارفرما

رنگ پیشنهادی 

مورد

تحویل در کمتر از 20 روز

تحویل فایل 

pdf-ai

لایه باز

رصد رقبای برند دارد


طراحی 

یونیفورم

شبکه های اجتماعی

2600000

تومان

دو میلیون و ششصد هزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

4

بار ویرایش

حداکثر تعامل با کارفرما

رنگ پیشنهادی 

مورد

تحویل در کمتر از 20 روز

تحویل فایل 

pdf-ai

لایه باز

رصد رقبای برند دارد

تعرفه پایه برای یک شبکه اجتماعی به دلخواه شما , محاسبه شده است .ارایه طراحی تمپلت پست و استوری و تصاویر بند انگشتی و تعیین رنگ .

طراحی

کارت ویزیت

700000

تومان

هفتصد هزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

4

بار ویرایش

حداکثر تعامل با کارفرما

رنگ پیشنهادی 

مورد

تحویل در کمتر از 20 روز

تحویل فایل 

pdf-ai

لایه باز

رصد رقبای برند داردطراحی

بروشور

1600000

تومان

یک میلیون و ششصد هزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

4

بار ویرایش

حداکثر تعامل با کارفرما

رنگ پیشنهادی 

مورد

تحویل در کمتر از 20 روز

تحویل فایل 

pdf-ai

لایه باز

رصد رقبای برند دارد

دو لت - سه لت - چهارلت Accounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

Sub-domains

Your Text

طراحی تقویم

دیواری تک برگ سالیانه

800000

تومان

هشتصد هزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

4

بار ویرایش

حداکثر تعامل با کارفرما

رنگ پیشنهادی 

مورد

تحویل در کمتر از 20 روز

تحویل فایل 

pdf-ai

لایه باز

رصد رقبای برند دارد

تک برگ

طراحی تقویم

دیواری

فصلی

2100000

تومان

دو میلیون و صد هزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

4

بار ویرایش

حداکثر تعامل با کارفرما

رنگ پیشنهادی 

مورد

تحویل در کمتر از 20 روز

تحویل فایل 

pdf-ai

لایه باز

رصد رقبای برند دارد

همراه با طراحی جلد

کلا 5 برگ

طراحی تقویم 

ماهیانه


4600000

تومان

چهار میلیون و ششصد هزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

4

بار ویرایش

حداکثر تعامل با کارفرما

رنگ پیشنهادی 

مورد

تحویل در کمتر از 20 روز

تحویل فایل 

pdf-ai

لایه باز

رصد رقبای برند دارد

دیواری یا رومیزی ( به انتخاب کارفرما )

کلا 13 برگ

طراحی

دفترچه راهنمای

محصول

2600000

تومان

دو میلیون و ششصد هزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

4

بار ویرایش

حداکثر تعامل با کارفرما

رنگ پیشنهادی 

مورد

تحویل در کمتر از 20 روز

تحویل فایل 

pdf-ai

لایه باز

رصد رقبای برند دارد

تعرفه پایه برای 10 صفحه می باشد , تعرفه صفحات اضافی 200 هزار اومان می باشد که تعداد صفحات را در صفحه محصول مشخص خواهید نمود .


طراحی

تراکت

تبلیغاتی

اکونومی

(اقتصادی)

700000

تومان

هفتصد هزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

2

بار ویرایش

حداکثر تعامل با کارفرما

رنگ پیشنهادی 

2

مورد

تحویل در کمتر از 20 روز

تحویل فایل 

pdf-ai

لایه باز

رصد رقبای برند دارد

در سایز دلخواه کارفرما
Accounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

Sub-domains

Your Text

Your Text

طراحی

تراکت

تبلیغاتی

استاندارد

900000

تومان

نهصد هزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

4

بار ویرایش

حداکثر تعامل با کارفرما

رنگ پیشنهادی 

مورد

تحویل در کمتر از 20 روز

تحویل فایل 

pdf-ai

لایه باز

رصد رقبای برند دارد

در سایز دلخواه کارفرما


طراحی

جلد کتاب

اکونومی

(اقتصادی)

900000

تومان

نهصد هزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

2

بار ویرایش

حداکثر تعامل با کارفرما

رنگ پیشنهادی 

مورد

تحویل در کمتر از 20 روز

تحویل فایل 

pdf-ai

لایه باز

رصد رقبای برند دارد

طراحی ساختار و شخصیت کلی کتاب ( رو و پشت جلد )


طراحی

جلد کتاب


(استاندارد)

1600000

تومان

یک میلیون و ششصد هزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

4

بار ویرایش

حداکثر تعامل با کارفرما

رنگ پیشنهادی 

مورد

تحویل در کمتر از 20 روز

تحویل فایل 

pdf-ai

لایه باز

رصد رقبای برند دارد

طراحی ساختار و شخصیت کلی کتاب ( رو و پشت جلد )


طراحی

کاتالوگ

2100000

تومان

دو میلیون و صد هزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

4

بار ویرایش

حداکثر تعامل با کارفرما

رنگ پیشنهادی 

مورد

تحویل در کمتر از 20 روز

تحویل فایل 

pdf-ai

لایه باز

رصد رقبای برند دارد

شامل طراحی شکل و شخصیت کلی کاتالوگ و صفحات داخلی

تعرفه پایه برای 6 صفحه داخلی محاسبه شده است . شما می توانید در صفحه محصول , تعداد صفحات داخلی موردنظر را انتخاب بفرمایید و تعرفه را مشاهده فرمایید .


طراحی

تبلیغات

بدنه اتوبوس

( اتومبیل های پخش)1600000

تومان

یک میلیون و ششصد هزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

4

بار ویرایش

حداکثر تعامل با کارفرما

رنگ پیشنهادی 

3

مورد

تحویل در کمتر از 20 روز

تحویل فایل 

pdf-ai

لایه باز

رصد رقبای برند دارد


طراحی

کارت

(تبریک, عروسی , کارت بانکی)

اکونومی

(اقتصادی)

700000

تومان

هفتصد هزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

2

بار ویرایش

حداکثر تعامل با کارفرما

رنگ پیشنهادی 

2

مورد

تحویل در کمتر از 20 روز

تحویل فایل 

pdf-ai

لایه باز

رصد رقبای برند دارد
Accounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

Sub-domains

Your Text

طراحی

کارت

(تبریک, عروسی , کارت بانکی)

استاندارد

900000

تومان

نهصد هزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

4

بار ویرایش

حداکثر تعامل با کارفرما

رنگ پیشنهادی 

3

مورد

تحویل در کمتر از 20 روز

تحویل فایل 

pdf-ai

لایه باز

رصد رقبای برند دارد


طراحی

پوستر

1600000

تومان

یک میلیون و ششصد هزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

4

بار ویرایش

حداکثر تعامل با کارفرما

رنگ پیشنهادی 

3

مورد

تحویل در کمتر از 20 روز

تحویل فایل 

pdf-ai

لایه باز

رصد رقبای برند دارد

بدون عکاسی و اسکن

طراحی

تبلیغات محیطی 

( بیلبرد -عرشه پل)


اکونومی(اقتصادی)

2100000

تومان

دو میلیون و صد هزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

2

بار ویرایش

حداکثر تعامل با کارفرما

رنگ پیشنهادی 

2

مورد

تحویل در کمتر از 20 روز

تحویل فایل 

pdf-ai

لایه باز

رصد رقبای برند دارد


طراحی

تبلیغات محیطی 

( بیلبرد -عرشه پل)


استاندارد

2600000

تومان

دو میلیون و ششصد هزار تومان

ارایه 3 اتود اولیه

4

بار ویرایش

حداکثر تعامل با کارفرما

رنگ پیشنهادی 

3

مورد

تحویل در کمتر از 20 روز

تحویل فایل 

pdf-ai

لایه باز

رصد رقبای برند دارد


عضویت طراحان