سروش بی دل

اینجانب “سروش بی دل”، با بیش از بیست سال سابقه هنری در زمینه طراحی و نقاشی، با دریافت مدرک معادل دکتراي (هنرهاي تجسمي از پژوهشكده دانشگاهي سنجش مديران پرديس ايرانيان)، و مدرك پداگوژي(Pedagogy) مربی طراحي و نقاشي (از سازمان فنی و حرفه ای) و دريافت مجوز رسمی تدریس از وزارت فرهنگ و ارشاد، پذيراي انجام سفارش هاي درخواستي شما كاربران ارجمند در زمينه نقاشي چهره نقاشي (با تكنيك هاي سياه قلم، رنگ روغن، خودكار، مدادرنگي و نقاشي ديجيتال (Digital painting) و فروش تابلوهاي خود مي باشم.

پکیج طراحی سروش بی دلSub-domains

نقاشی چهره

(سر و گردن ) 

با تکنیک مداد رنگی

سایز 40*50

تک چهره

1400000

یک میلیون و چهارصد هزار تومان

ارسال در 7 روز کاری

نقاشی چهره

(سر و گردن ) 

با تکنیک مداد رنگی

سایز 40*60

دو چهره

2200000

دو میلیون و دویست هزار تومان

ارسال در 14 روز کاری

نقاشی چهره

(سر و گردن ) 

با تکنیک مداد رنگی

سایز 60*50

تک چهره

1800000

یک میلیون و هشتصد هزار تومان

ارسال در 7 روز کاری

نقاشی چهره

(سر و گردن ) 

با تکنیک مداد رنگی

سایز 70*50

دو چهره

3200000

سه میلیون و دویست هزار تومان

ارسال در 14 روز کاریSub-domains

نقاشی چهره

(سر و گردن ) 

با تکنیک مداد رنگی

سایز 60*70

تک چهره

2200000

دو میلیون و دویست هزار تومان

ارسال در 7 روز کاری

نقاشی چهره

(سر و گردن ) 

با تکنیک مداد رنگی

سایز 80*60

دو چهره

4200000

چهار میلیون و دویست هزار تومان

ارسال در 14 روز کاری

نقاشی چهره

(سر و گردن ) 

با تکنیک مداد رنگی

سایز 70*80

تک چهره

2600000

دو میلیون و ششصد هزار تومان

ارسال در 7 روز کاری

نقاشی چهره

(سر و گردن ) 

با تکنیک مداد رنگی

سایز 70*90

دو چهره

5200000

پنج میلیون و دویست هزار تومان

ارسال در 14 روز کاریSub-domains

نقاشی چهره

(سر و گردن ) 

با تکنیک سیاه قلم

سایز 60*70

تک چهره

1200000

یک میلیون و دویست هزار تومان

ارسال در 7 روز کاری

نقاشی چهره

(سر و گردن ) 

با تکنیک سیاه قلم

سایز 80*60

دو چهره

2200000

دو میلیون و دویست هزار تومان

ارسال در 14 روز کاری

نقاشی چهره

(سر و گردن ) 

با تکنیک سیاه قلم

سایز 70*80

تک چهره

1400000

یک میلیون و چهارصد هزار تومان

ارسال در 7 روز کاری

نقاشی چهره

(سر و گردن ) 

با تکنیک سیاه قلم

سایز 70*90

دو چهره

2700000

دو میلیون و هفتصد هزار تومان

ارسال در 14 روز کاریSub-domains

نقاشی چهره

(سر و گردن ) 

با تکنیک سیاه قلم

سایز 40*50

تک چهره

800000

هشتصد هزار تومان

ارسال در 7 روز کاری

نقاشی چهره

(سر و گردن ) 

با تکنیک سیاه قلم

سایز 40*60

دو چهره

1200000

یک میلیون و دویست هزار تومان

ارسال در 14 روز کاری

نقاشی چهره

(سر و گردن ) 

با تکنیک سیاه قلم

سایز 50*60

تک چهره

1000000

یک میلیون تومان

ارسال در 7 روز کاری

نقاشی چهره

(سر و گردن ) 

با تکنیک سیاه قلم

سایز 50*70

دو چهره

1700000

یک میلیون و هفتصد هزار تومان

ارسال در 14 روز کاریSub-domains

نقاشی چهره

(سر و گردن ) 

نقاشی دیجیتال

تک چهره

400000

چهارصد هزار تومان

ارسال در 7 روز کاری

فایل نهایی gpj  تحویل می شود 

نقاشی چهره

(سر و گردن ) 

نقاشی دیجیتال

دو چهره

500000

پانصد هزار تومان

ارسال در 7 روز کاری

فایل نهایی gpj  تحویل می شود 

عضویت طراحان